Razbijač
vodenog kamenca
Slider

Obiteljska kuća

Zdravlje čovjeka

Zgrade

O kvaliteti pitke vode, kao i o njenoj količini, Hrvatska je na izuzetnoj razini.Smatra se da smo po bogatstvu tog resursa, na trećem mjestu u Europi.
Praćenje i nadzor kvalitete pitke vode, je kod nas sustavno organizirano. Nadzire ga Zavod za Javno Zdravstvo RH. To je organizirano preko regionalnih centara i svakodnevno se uzimaju uzorci po cijeloj Hrvatskoj. Nisu sve pitke vode u sustavu iste kvalitete. Zbog toga dobrog nadzora vode, vrlo su rijetki ekološki ili infektološki incidenti. Međutim, starost instalacija, razni popravci na magistralnim vodovodima, puknuća, kamenac i ostalo, utjeću da voda koju koristimo u našim kućanstvima, treba zaštitu s ekološkom Calmag tehnologijom koju mi promoviramo.

 •    Koja je naša uloga u kvaliteti  pitke  vode? Mi se pozicioniramo sa ponudom PRIRODNIH RJEŠENJA ZA KVALITETU PITKE VODEa to znači da se nude uređaji s tehnologijama koje postoje u prirodi:

  1. Magnetizam za razbijanje kamenca (Calmag uređaji)
  2. Filtriranje za otklanjanje nečistoća od 1 mikrona pa na više (kemijskihbakterioloških i mehaničkih , slanitet),
  3. Ultra ljubičasto zračenje za uništavanje bakterija (UV uređaji)
  4. Ultra filtriranje za fino (ispod 1 mikrona) izdvajanje nečistoća (UF membranski filteri)
  5. Ioniziranje uz korištenje kristala i magneta (Yonico uređaji), kao novi istraživački projekt

 

P  R  O  M  O  C  I  J  A!!!!  RJEŠENJE PROBLEMA KAMENCA

NA OVLAŽIVANJU ZRAKA klima komore PROKLIMA

  Klima komore imaju problem kod ovlaživanja zraka koji ide u sustav klimatizacije. Za tu pripremu zraka postoji nekoliko cilidara s grijačima koji griju vodu na radnu temperaturu za ubacivanje u prostorije. Pri tome grijanju vode, veliki je problem stvaranje kamenca na grijačima, koji čak dovodi do zaštopavanja.

          Na slikama je rastavljeni Cilindar vode za pripremu ovlaživanja zraka

Instaliranjem Calmag uređaja  i dvostrukog  DUPLEX filtriranja na dovodu vode za cilindar za ovlaživanje, dobili smo razbijanje nataloženog kamenca na grijačima. Tim je pojednostavljeno održavanje tog dijela sustava klima komore, a ušteda potrošnje električna energije je znatna. Ako bi se zaštita s Calmag uređajem i Duplex filtriranjem postavila na nove klima komore, ili na očišćene grijaće, održavanje ovog sustava bilo bi minimalno i krajnje jednostavno.

 

  P  R  O  M  O  C  I  J  E  !!!! NOVI MODEL : Calmag                  uređaj za ormariće

    Vodomjerni ormarić OVV2 IKOM 500x160x600 - ECoS     

 Calmag za ormariće sekundarnog brojila                                                                                               Instalirano na jednom priključku

                  Ako se stanari ne mogu složiti za zajedničku montažu na glavnom dovodu vode za zgradu, instalirajte u svoj ormarić od sekundarnog vodo brojila, naš novi model Calmag za ormariće.Instalacija ovog modela Calmag uređaja u ormarić za sekundarno brojilo, vrlo je jednostavna i brza i štiti cijeli stan od agresivnog kamenca.

Kako krenuti kontrolirati i nadzirati kvalitetu vode u svojoj kući?

Primjetili ste tragove kamenca na armaturama( slavinama), mrežicama (perlatorima), na tuš kabinama, na posuđu za vrijeme kuhanja vode. na sudoperu. Odlučili ste se za naše ekološko rješenje s Calmag tehnologijom.

Osnovni kriterij za veličinu uređaja nije dimenzija dovodne cijevi. Glavni kriterij za odluku je veličina stana, kuće ili zgrade, odnosno količina vode u sustavu cijevi. Svako dimenzioniranje bilo kojeg prostora s energetskim izvorom ( a Calmag je izvor magnetske energije), polazi od veličine prostora.

Za male stanove, ili pojedinačnu zaštitu uređaja, preporučaju se dimenzije 1/2" i 3/4". Za zaštitu obiteljskih kuća i inastalaciju Calmag KIT kompleta u šahtu, preporuka je veličina od 1". Sve smo veličine pratili nakon instalacije i  za obiteljske kuće, minimum je veličina od 1".

Ta veličina, uspješno rješava problem do dvije etaže. Za veće obiteljske kuće, obavezna je primjena veličina 5/4".

Uz Calmag uređaj, obavezno se preporuća instalacija barem jednog filtera i to nakon Calmag uređaja. Poželjna je instalacija dva filtera.

ZAŠTO?

Našim analizama različitih vrsta voda u laboratorijima Plive došli smo do slika sirove vode s agresivnim kamencem i slika magnetizirane vode s kamencem pretvorenim u mikromulj.

             

slika sirove vode s agresivnim kamencem                              slika magnetizirane vode s kamencem kao mikro mulj

Važno je reči da nije moguće ni jednim filterima, odstranjivati kamenac iz vode, a ako je on s Calmag uređajem, pretvoren u mikro mulj, to odstranjivanje je moguće, ali ne cijele količine, več dijela. Što se upotrijebi kvalitetniji filter uz Calmag, to je bolja kvaliteta vode.

1 njemački stupanj tvrdoće vode , predstavlja 10 mg CaCO3 po 1 litri vode. Znači ako je tvrdoća 20 Njemačkih stupnjeva u jednoj litri je 200 mgCaCO3. Ako obiteljska kuća koja troši cca 15 m3 vode s tvrdoćom od 20 NJD, mjesečno ima u sustavu 3.000.000 mg CaCO3, a to je 3 kg .

Naravno da nije potrebno i nije moguće  odstraniti cijelu količinu, jer bi to bio postupak demineralizacije vode. Djelomičnim odstranjivanjem s dobrim filtriranjem (nakon Calmag uređaja), dovodimo količinu kalcija (Ca) na normalnu razinu, koja je potrebna organizmu kao hrana.

U nastavku su najčešće instalirane slike Calmag KIT kompleta na obiteljskim kućama i zgradama na dovodu hladne vode.

                     

Ovo je osnovni Calmag KIT 1"  to je minimum                           Ovo je Calmag KIT 1" AU instalacija s dva filtera

instalacije za svaku obiteljsku kuću                                                ( za nečistoće i aktivni ugljen)

Uvijek je bolje da je filter veći i da ih ima više, jer je tako kvalitetnije filtriranje  i lakse održavanje. Ako je samo jedan filter, svakih 6 mjeseci treba mijenjati uložak, a ako je više filtera (dva za nečistoće i jedan s aktivnim ugljenom), dovoljno je jednom godišnje napraviti izmjenu uložaka.

Uobičajeni kompleti Calmag uređaja i filtera za zgrade

                               

Calmag komplet za dovod hladne vode za zgradu                    Calmag komplet za dovod hladne vode za zgradu ( Atlas Filter)

Za zaštitu tople vode u podstanici, preporučena je upotreba inox filtera

        ovo je slika kvalitetnog inox filtera  za krug tople vode , kojeg instaliramo u podstanici .

Kvalitetni filteri za toplu vodu, moraju  imati kučište od inox materijala,  jer se tim materijalom daje garancija na izdržljivost do 80C.  Za druge plastićne izvedbe, proizvođaći daju garanciju na 45C što je na granici i ne preporućamo ga za trajan tad s toplom vodom kakav je u podstanicama zgrada.

Dobar filter mora imati manometre kojima se detektira pad tlaka usljed zaprljanosti filterskog uloška.

Također dobar filter, treba imati na dnu, ventil za dreniranje, preko kojeg u toku rada, ispuštamo nataloženi mulj, ali i djelomićno čistimo naskupine nečistoče s filterskog uloška.

Instaliranjem Calmag uređaja i filtera, osiguravamo  sebi i obitelji, minimalne uvjete higijenski ispravne vode.

Koristimo filtere tri renomirane svjetske firme:

ATLAS (talijanski) , CINTROPUR (belgijski) i UFCM (poljski)

Calmag uređajem i filtriranjem moguće je eliminirati  slijedeće: kamenac( mikromulj), nečistoće, klor, nitrate, teške metale, bakterije, slanitet, odabirom kvalitetnih filterskih uložaka.

Naš Calmag KIT program je minimum za čistoću pitke vode u kući i trebao bi biti obavezno ugrađen.

P R O M O C I J A!!!!!!  FILTERI  ZA VELIKE ZGRADE NA PUMPNIM STANICAMA

Na velikim stambenim zgradama instalirane su pumpne stanice s dvostrukim pumpama za osiguravanje dovoljne količine vode na najvišim katovima. Tokom naših servisnih pregleda, uočili smo da je uz svaku pumpu instaliran Brauchman filter koji su inaće u jakon lošem stanju (instalacija je napravljena pred ciše od 30 godina, kada su se zgrade radile)

Na slikama je prikazano jedno pumpno postrojenje velike zgrade gdje se vidi instalacija neispravnog Brauchmanov filtera, koji uzrokuje nedozvoljeni pad tkaka ispod 2 bara. Pažljivim osluškivanjem rada pumpe, uočili smo naprezanje u radu istih i nedovoljnu količinu vode na  zadnjim katovima zgrade

Ovo je asortiman novih filtera za zamjenu neispravnih Brauchmanovih,  veličine 10" i 20". To je zadnja generacija iz filterske tehnike s vrlo kvalitetnim 50 mikronskim inox ulošcima, koje je čak moguće prati i višekratno upotrebljavati

 

KAKO  IZABRATI Calmag i filter i koje su osnovne dimenzije ?

Odabir filtera važno je napraviti prema stvarnoj kvaliteti vode, a ne prema preporuci trgovaca ili vodoinstalatera. Sve vode nisu iste, pa  tako ni problemi koje imaju u sebi. Najbolje bi bilo napraviti stručnu analizu prije kreiranja Calmag KIT kompleta

Dimenzije uložaka koji se ugrađuju su: - Promjera: FI 70 mm i FI 110 mm.

                                                                  - Dužine: 5", 10" i 20" .

Uvijek je bolje da je filter veći, jer je površina filtriranja veća i rjeđe treba mijenjati uložak

Za obiteljske kuće najčešće  se  instalira ovaj filter na slici ( dimenzija dužine 310 mm,  10"), s time da mu je ulaz/izlaz izveden s priključkom ili 3/4" ili 1".

Sve druge dimenzije su iste, kao što su iste i dimenzije filterskih  uložaka za 3/4" i 1"

 Ako se dodaje još filter za aktivni ugljen, dimenzije se povećavaju za 133 mm

UKUPNA  DUŽINA INSTALACIJE

-Calmag 3/4" + Filter 3/4"  = 353 mm

-Calmag 1" + Filter 1" = 385 mm.                               

Za  kvalitetniji bakteriološki nadzor nad pitkom vodom koja koje se koristi iz bunara ili bušotine, naš  savjet je obavezno instaliranje UV sterilizatora, koji garantira potpunu bakteriološku  ispravnost vode. Za taj slučaj imamo model  CALMAG UV TRIO

       

Kombinacija UV sterilizatora s filterom za nečistoća i aktivnim ugljenom       Kombinacija UV s  većim filterima (nečistoća i aktivni                                                                                                                                                                                              ugljen -plavi). Bušotina je većeg kapaciteta

Obavili smo servis:

                    

Slike zamijenjenih filterskih uložaka govore o efektima čišćenja pitke vode s Calmag tehnologijom

Calmag UV TRIO  je komplet  koji sadrži:

 • Calmag uređaj ( 3/4" ili 1"),

 • Filter za nečistoće,

 • Filter s aktivnim ugljenom,

 • UV sterilizator

Najčešće  instaliran Calmag po većim zgradama

                                   

Ovi uređaji ( 2" i  2 1/2" ) se montiraju s filterom, koji je nakon Calmag uređaja, na glavni dovod hladne vode.

Ako  zgrada ima podstanicu, u nju se također instalira , najčešće Calmag 5/4" s inox filterom, na polaznom recirkulacijskom vodu tople vode.

 

I filter na  glavnom dovodu hladne vode   i inox  filter u podstanici,  treba redovno čistiti barem svakih 6 mjeseci. Nema čiste vode bez  redovnog odstranjivanja nakupljene nečistoće.

U našoj stalnoj ponudi serija  Calmag PPR uređaja

za  zaštitu od vodenog  kamenca, veličine  od  1/2"  do 3". 

Pored izvedbi na slici, u svim  dimenzijama moguća je isporuka  s holender maticama.

Uobičajena primjena:

 • Calmag 1/2"-  za bojler, i druge potrošaće,

 • Calmag 3/4"- za stanove, dizalice topline,

 • Calmag 1" -   za manje obiteljske  kuće ( do 4 stana),

 • Calmag 5/4" i 6/4"-  za veće obiteljske  kuće ( od 5 do 10 stanova),

 • Calmag 2"-  za zgrade do 30-50 stanova,

 • Calmag 3" - za nebodere, marine, poslovne  objekte

 

            Plačanje karticama do 12 rata

 

PROMOCIJA  -  CALMAG Bronca

 

Calmag Bronca je nova serija izrađena od bronce. Na raspolaganju su veličine od 1/2",3/4"i 1" a možemo ih isporučivati i u dimenzijama od 5/4",  6/4"  i 2".

Materijal bronca je najkvalitetniji za korištenje u instalacijama pitke vode. Smatra se da je najinertniji u reakciji s pitkom vodom ( odmah iza stakla). Bronca je od davnina poznata kao antidezinfekcijski materijal  i zbog toga se upotrebljavala, od davnine za kvake za vrata. U njemačkoj je najupotrebljavaniji materijal za vodovodne instalacije.Zbog znatnog udjela bakra, jedina mana tom materijalu je viskoka cijena.

Bakar je poznat da ima veoma dobru interakciju s magnetskim poljem i time su ovi materijali za tehnologiju magnetiziranja, vrlo efikasni.

U našoj ponudi, isporučujemo ga u svim KIT kompletima, ali to povećava cijenu do 35% u odnosu na Calmag od PPR-a. Prilikom traženja ponude, naznačite da želite Calmag Broncu.

P   O   Z   I   V  VODOINSTALATERIMA I INSTALATERIMA CENTRALNIH GRIJANJA

ZA  SURADNJU UZ STATUS OVLAŠTENOG SERVISERA CALMAG UREĐAJA

STAMBENE ZGRADE

Krajem godine, planirajte  ugradnju CALMAG uređaja i FILTERA  na svojoj  zgradi.
Ubacite  to u Poslovni plan zgrade za 2021. godinu

MONTAŽA CALMAG UREĐAJA, fIltera i UV sterilizatora

Sa sjedištem u Zagrebu, imamo ovlaštenog servisera za montažu i servis. Pored Zagreba, izlazimo na montažu za cijelu Zagrebačku županiju, Varaždin, Karlovac i Bjelovar, a Istru povremeno.    Pozovite  naš  ovlašteni servis (092 378 69 75 ) da napravi  snimak  stanja vodovodne  instalacije zgrade, radi  izrade  precizne  ponude za toplu i hladnu vodu. Za  ostale instalacije Calmag  uređaja,  koje  ne  rade  ovlašteni serviseri za  montažu, ne  dajemo  jamstva  na  efikasnost  djelovanja  Calmag  uređaja. Samo  u  slučaju dosljednog poštivanja uputstva za  montažu proizvođača,  koje  je  sastavni  dio svakog  isporućenog  uređaja.

Zadnje  instalacije Calmag + filter  na  zgradama u Zagrebu

     

Štefančićeva 2 - Zagreb                                                                 Horvačanska 146 A - Zagreb

Cijelu našu analizu  vode prije i nakon instaliranja Calmag uređaja pogledati na mom Linkedin profilu

 

PRIMJER PRIPREMLJENIH UZORAKA VODE za analizu  u ZZJZ

 

Analiza vode   je : 1. kemijska
                               2. mikrobiološka

Uzorci vode se  uzimaju u  dvije  flaše.
Za mikrobiološku  analizu, obavezna je sterilna flaša

Primjer  uzoraka  vode koje uzimamo za zgrade i druge veće  objekte ( marine, hotele, bazene, poslovne objekte  i dr. ) . Prvi uzorak  vode  se  uzima  po dogovorenom  poslu  a drugi, nekoliko dana nakon instalacije.

Uzorke  dajemo  u HZZJZ , a pored  kemijske i mikrobiološke analize, kontrolira se stanje:  kamenca, željeza , nečistoća ( mutnoća) i pH.

PREPORUKA KUPCIMA:

Na  tržištu se  nude  i druge  tehnologije zaštite od  kamenca. 

Ako se odlučite za te druge tehnologije, zatražite njihovu prezentaciju analize vode prije i poslije montaže. Ako  je  metoda  kojom se nudi  odstranjivanje  kamenca, efikasna, analiza  uzorka  vode  nakon  instalacije, mora  pokazati  smanjenu količinu  kamenca.

Analiza  vode je vjerodostojan podatak efikasnosti.

Snimke  instalacije  Calmag + filter  4 mjeseca  nakon montaže

Evidentno je nakupljanje mikro mulja  u filteru, koji nastaje  razbijanjem  kamenca u Calmag uređaju.

Analiza  vode  nakon 4 mjeseca, pokazala je  smanjenu količinu  kamenca.

Održavanje  sustava je   krajnje  jednostavno:

Filter je  samoispirajući  i dovoljno je otvoriti  slavinu na dnu  filtera da se  nakupljeni  mulj  odstrani.

JEDNA OD NOVIH  INSTALACIJA  na neboderu Trnsko 28- Zagreb

       Instalacija Calmag+ inox filter u podstanici

Instalacija Calmag 2 1/2" + filter na glavnom dovodu hladne vode zgrade                             

Zgrada Trnsko 28  je  neboder  s 12 katova. Prosječna potrošnja je 550 m3  mjesečno.

Na filteru  na dovodu hladne  zgrade, bilo je odmah  vidljivo  čišćenje  kamenca               ( pretvorenog u mikro mulj, s Calmag  uređajem) i ostalih nečistoća  iz vode.

Na recirkulaciji tople vode  također je  stavljen Calmag + filter.

Najčešće pitanje je  zašto Calmag  i na toplu vodu kad je na glavnom dovodu vode? Odgovor je jednostavan:

      Svi magnetizirani materijali, osjetljivi su na  povečanje  temperature, pa tako i voda. Ako je magnetiziramo na radnoj temperaturi ( 45 C) , nema  osciliranja temperature i nema gubitka  magnetiziranja. Time osiguravamo  konstantnu zaštitu od  vodenog kamenca. Remanentni magnetizam u vodi  ima uvijek konstantnu vrijednost.

Na  ovom objektu  je prije montaže , napravljena kemijska i mikrobiološka  analiza vode u Zavodu za Javno Zdrastvo. Također je napravljena  ista analiza  vode  nakon montaže. Rezultati  kvalitete vode  su  izvrsni.

Zbog  zabrane  ZZJZ-a za javno  objavljivanje rezultata nalaza za kvalitetu vodu,  iste dajemo  na uvid,  zainteresiranim  kupcima. Ova zgrada ima  najkvalitetniju vodu u Zagrebu, primjenom Calmag tehnologije

                               NAPRAVILI SMO KONTROLU PROČIŠĆAVANJA NA FILTERIMA:

Evo snimki  nakon 2 mjeseca

 

O  efektima djelovanja, slike govore više od riječi  i analiza

     

Demontaža  filtera u podstanici                                                           Povećana površina filterskog uloška

Obavljen je servis čišćenja  i zamjene filterskog uloška. Slike pokazuju detalje s filtera podstanice. Evidenta je  veća  količina mikromulja (smeđa boja) koji  se  dobije djelovanjem Calmag uređaja. Na slici su također vidljivi bijeli tragovi odvaljenog starog   kamenca s instalacije. U početnoj fazi instalacije, dolazi do čišćenja  naslaga starog kamenca ako se nije okamenio, već je u poroznoj fazi.

 

VAŽNA OBAVIJEST: Pozivaju se svi dosadašnji kupci Calmag uređaja da se jave za obavljanje preporučenog servisa Calmag uređaja na mob: 092 378 69 75)

PROMOCIJA- CALMAG za bojlere (inox)

                          Novi inox modeli Calmaga za bojlere ( električne, plinske - kondenzacijske, protočne), dizalice topline

Sezona je čišćenja plinskih kondenzacijski  i ostalih bojlera. Obavezno nakon čišćenja zaštititi bojler od naknadnog taloženja kamenca i smanjenja efikasnosti grijanja. Priključci su standardni  od 1/2" i 3/4", vrlo jednostavne montaže.

Calmag  INOX  PROGRAM

                              

Prirubnčki  Calmag modeli od 2" i 4"                                             Calmag s fitizima( za kuće) i prirubnički

                                                                                                      

Predstavljamo naš novi Calmag program u inox izvedbi.

Dostupan u dimenzijama od 3/4" do 12".

Kod instalacija na obiteljske kuće, uobičajene dimenzije priključka su 3/4" i 1". Calmag Inox je izveden s muško/ženskim fitingom. Veličine 5/4" i 6/4" također mogu biti izvedene s fitinzima.

Za dimenzije 6/4" do 12" uobičajena je prirubnička izvedba uređaja.

Inox materijali spadaju u najkvalitetnije materijale za vodu. Odlikuju se visokom kvalitetom i postojanošću. Inox kao materijal već sada ima vrlo široku primjenu u kulinarstvu, baš zbog povoljnih karakteristika.

U nekim državama  ( boljeg  životnog  standarda) inox se upotrebljavaja za vodovodne instalacije po kućama i zgradama. Nije podložan anodnim strujama koje znaju djelovati na obojenim metalima.

Prirubnički model od 2" i 4" iznimno je dobro prihvaćen u marinama. Preporučamo ga također i za hotelske komplekse, bazene, te ostale velike objekte

Marine u Hrvatskoj

        Instalirano marina Hramina-Murter

Marine u Hrvatskoj su veliki potrošači vode. Prema broju vezova (od kojih svaki ima dovod vode), do sanitarnih čvorova, restorana i ostalih potrošača pratećih službi.

Potrošnja vode u ljetnim mjesecima i do 3000 m3/mjesečno.

Prosječna potrošnja , za usporedbu,   zgrade  od  cca 10  katova  je cca 250 -300m3/mjesečno

Svi glavni cjevovodi prema marinama u Hrvatskoj su izvedeni uglavnom s NO 100 ( 4").

Obzirom na iznimno zahtjevnu klijentelu, a kako bi se osigurala odgovarajuća kvaliteta vode, preporuča se ugradnja Calmag uređaja.

Pored sprijećavanja taloženja vodenog kamenca, a prije svega, da se eliminiraju taloženja po cijevima.

Taloženja su pogodna mjesta za stvaranja bakterija (legionele i salmonele).

U tu svrhu neophodna je montaža Calmag uređaja s pripadajućim filterom, pa čak i uređaji za vlastito doziranje dezinfekcijskih sredstava (klora) ili  UV  sterilizacija.
Mi  preferiramo  UV  sterilizaciju  jer  je orjentacija  firme  na prirodnim  postupcima  i energijama  u  tretmanu  pitkih  voda.

Očekivati je da će marine prići izgradnji vlastitih Stanica za nadzor i kvalitetu vode u svojim sustavima. Zatražite idejno rješenje  za vlastitu Stanicu za nadzor i kvalitetu vodeNe čekajte da se pojavi problem u vašoj pitkoj vodi. Takva reakcija je uvijek puno skuplja od preventivnog djelovanja.

Calmag Inox izvodimo u veličinama do 12"  za  zaštitu od vodenog  kamenca cijelih  lokalnih  i regionalnih vodovodnih  sustava. Primjenjivo je  naročito za područja koja imaju naglašeno agresivan vodeni kamenac ( preko 30 stupnjeva njemačke tvrdoće i više).

Za takve slučajeve, gdje se taloženjem kamenca, zaštopavaju cjevovodi, obavezna je ugradnja Calmag Inox  izvedbe.

ZATRAŽITE PONUDU ZA Calmag INOX

___________________________________________________________________________________________________________________

            NOVA GENERACIJA CALMAG UREĐAJA ZA         NAKNADNU UGRADNJU - bez rezanja cijevi

 

                                     

 

Princip djelovanja:

                               

                                                                                    Montiran Calmag u ACI  Šimuni Pag

 Uređaj se sastoji od dvije plastične polovice                                              Marina koja vodi računa o kvaliteti pitke vode

u koje su po obodu, poslagani jaki magneti.

Te dvije polovice postavi se na slobodni dio

cijevi i s vrlo praktičnom i jednostavno obujmicom, fiksira i pozicionira.

Prednost ovog uređaja u odnosu na dosadašnje modele:

- nema rezanja cijevi,

- nema zaustavljanja vode,

- nema troškova montaže,

- nema održavanja uređaja,

- nema majstora,

- NEMA KAMENCA

 

DIMENZIJE: od 1" do 20"

Riješenje za gradske i regionalne vodovode na područjima s ekstremnim sadržajem vodenog kamenca. Primjena i za nebodere, veće poslovne objekte, bazene.

OVAJ MODEL CALMAG UREĐAJA PRIMJENJIV JE ZA SVE VRSTE CIJEVI OSIM POCINČANIH

U ponudi su:

4 tipa Calmag uređaja

         

            1. CALMAG PPR Prirubnički,

            2. CALMAG Inox prirubnički,

            3. Calmag PPR Navojni.

            4. CALMAG za naknadnu(vanjsku) ugradnju, bez rezanja cijevi

U raznim modelima i raznih veličina od 1/2" -20", sve se može zaštititi od vodenog kamenca

VIŠE OD 5000 LJUDI KORISTI NAŠ PROIZVOD

Iskustva

Na rashladnom sustavu poslovnog  centra imali smo instaliran uređaj protiv kamenca jedne renomirane norveške  firme. Vidjeli smo da u toku ljetnih  mjeseci ne postižemo kapacit hlađenja u poslovnim prostorima. Otvaranjem čilera konstatirali smo veliku količinu nakupljenog kamenca, koji  je  onemogućavao odgovarajuću izmjenu  topline iz sustava za hlađenje. Otvaranjem kotla uvidjeli smo da je stanje  na  grijaću  vode  je  bilo vrlo  loše - debeli sloj nataloženog vodenog kamenca.

Odlučili smo se promjeniti cijeli sustav  zaštite od kamenca. Očistili smo sustav od vodenog kamenca: grijaće, čilere,  perlatore, te smo ugradili Calmag. Nakon 6 mjeseci kontrolirali smo taloženje vodenog kamenca  i nije ga bilo. Tragovi kamenca zamjećeni su na  grijaću u kotlu. To su bile iznimno male  naslage  brašnastog  kamenca, kojeg smo  lako isprali s mini-washom. Nakon ugradnje Calmag-a više nemamo  problem s postizanjem i održavanjem  radnih temperatura u poslovnim prostorima centra.Dubravka D., Centar Kaptol - Zagreb.

Bavim se profesionalno instalacijama  vode i grijanja. S Calmag uređajima  radim više od 5 godina. Prije sam  instalirao skupe uređaje za kamenac  jedne norveške renomirane  firme. Na  sve instalacije ugrađujem Calmag i nakon njega filter, te više nema  problema s vodenim  kamencem. Filter  obavezno čistim barem svakih 6 mjeseci. Kod nas je vrlo učestalo da ljudi zovu za  problem kamenca  tek kad nastane  znatna šteta. - Damir, VODOVI Facković - Vugrovec Donji

Nakon što su nam se pokvarila  dva  Boshova bojlera za etažno gijanje (typ Condens), kontaktirali smo tvrtku za Calmag uređaje. Stručnjaci su izašli na uviđaj, skinuli jedan pločasti izmjenjivać  za grijanje vode s bojlera, prepilili su ga  i vidjelo se da ga je zaštopao kamenac, te da je puknuo zbog stvaranja visokog pritiska. Na glavni dovod vode instalirali smo Calmag uređaj od 2“ i pratili efekte. Nakon nekoliko dana iz  kuhinje i vešaraja je javljeno da je voda  neuporedivo čišća i kvalitetnija. Poslje 6 mjeseci, povremeno se  znao  javiti  talog od blata na perilici. Instalirali smo filter nakon Calmag uređaja i više nemamo  nikakvih problema s kakvoćom vode i kamencom. Nakon godinu i pol od instalacije Calmag uređaja, ni jedan  bojler se nije pokvario, a u cijelom sustavu ih imamo ukupno 9.Tihomir M.,  Dom Medimar - Prigorje

U Puli je voda jako tvrda, stoga sam se odlučila na ugradnju Calmag  uređaja s    filterom. Preporučili su mi ga u trgovačkoj kući u Puli. Nakon 6 mjeseci, od ugradnje ovog kompleta, situacija s vodom je odlična! Po preporuci proizvođača, skidala sam filter na  perilici rublja i bio je pun odvaljenog  kamenca. - Sonja B. - Pula

Imao sam veliki problem s kamencem  na perilici i bojleru. Instaliranjem Calmag uređaja i filtera, nemam više ružnih tragova kamenca po kupaonici  i posuđu u perilici. Filter čistim prosječno  svaka 4 mjeseca. - Alan S. - Jurdani.

Bubanj perilice  nakon  1500 pranja s
instaliranim  Calmag  uređajem

Bubanj perilice  nakon 100 pranja
bez  zaštite  s Calmag  uređajem

Reference

       -  Tromont d.o.o. - Split

... i mnogi drugi

Zatražite kompletnu referentnu listu za  zadnjih 10 godina. Javna  objava  nije moguća  zbog  ograničenja Zakona  o zaštiti  osobnih  podataka

 

KAKO SMO ISTRAŽIVALI DJELOVANJE MAGNETIZMA

                   Klasična saznanja o magnetizmu nisu nam dala do kraja odgovore o njegovom djelovanju na vodu i vodeni kamenac.
Na početku istraživanja krenuli smo klasičnom metodom analize uzoraka vode.
U tu svrhu smo vodu, koja je prošla kroz Calmag uređaj, nosili na snimanje na elektronski mikroskopu. Navedene laboratorijske snimke ( napravljene u PLIVA-TEVA Zagreb) dale su odgovore na promjenu strukture vode.
O karakteristikama  samog magnetskog polja koje smo upotrijebili, elektronski mikroskop ne daje sve odgovore.
Kako u svijetu, ne postoji uređaj za vizualizaciju magnetskog polja u realnom vremenu ( ima grafičkih programa za njegovo iscrtavanje; mi smo do sada koristili VISIMAG), prišli smo izradi jedinstvenog MHI ( magnetic holograf imague -prof Cheese) uređaja . To je uređaj sa  svjetlima različitih valnih duljina, napravio  magnetsko polje, vidljivim. S time uređajem i odgovarajućim software-om, dostupne su  sada, odlične snimke i analize magnetskog polja u realnom vremenu.

Rezultat toga su dolje prikazane snimke:

                        

snimka formiranja polja više magneta       snimka polja jednog cilindričnog magneta     Aksijalno magnetizirani magneti

Nakon snimanja magneta i njegovog magnetskog polja, napravili smo nekoliko snimaka uzorka vode koja nije prošla Calmag uređaj i vode koja je prošla Calmag uređaj.

Razlike u snimkama stanja vode, otvaraju velike mogučnosti za primjenu MHI uređaja u drugim granama industrije.

Za naš slučaj istraživanja djelovanja magnetizma na vodu( vodeni kamenac), daje mogućnost potpunog nadzora nad procesom emisije magnetskog polja, te kontrole efekata djelovanja Calmag uređaja.

         U vezi ionizacije  vode ( Calmag direktno djeluje  na sniženje pH vode) s djelovanjem Calmag  uređaja, testiranje  je  vrlo  jednostavno.

S probnim  lakmus  listićima  za  mjerenje pH, izmjerite  kiselost  vode  koja  nije  tretirana s Calmag  uređajem. Dobivena  vrijenost  će  biti , negdje  oko  7,6.

Nakon  toga s tom  istom  vodom , napunite  Calmag  uređaj ( koji  ste kupili) i "promučkajte"  nekoliko sekundi  u Calmag  uređaju.

Izlijte  tu  vodu  i  izmjerite  pH.

                    Što  znači  niža  kiselost  pitke  vode ,  o  tome postoji bezbroj članaka  u publikacija  i na portalima  o  zdravlju  čovjeka. Ionizirana  voda  je  trend  u svijetu. U  tom  smislu , najveću  konzumaciju ionizirane  vode   (25%) ima  Japan. Dobru  kulturu pitkih  voda  također ima i USA. Kod njih postoje i  zanimanja  "Sommelier " za pitku  vodu. Oni su ti  koji ocijenjuju kvalitet pitke vode, kao što to degustatori vina  ili maslinovih ulja rade to kod nas.

 Više  detaljnih  objašnjenja  pogledajte  na  postu našeg Linkedin  profila "Magneticaly ionized water" autor  prof  Cheese

       U vezi korisnog djelovanja Calmag uređaja  na  smanjenje rizika  od  bakterije  legionele, prema podacima g. Ivana Kosalec u internoj skripti Mikrobiologija patogena, citat: "Za rast na hranjivim podlogama ova bakterija zahtijeva aminokiselinu cistein te željezo," Stanje u  vodovodnim instalacijama ( naročito  starijim) je  takvo  da  je  određena  količina  željeza  prisutna  u samoj  vodi. Prema  citatu g. Kosaleca,  jedna od  glavnih prehrana  za  razvoj bakterije  legionele, je i to željezo  u vodi , te  naravno  nešto  povišena  temperatura  vode ( 35stupnjeva C).

Prema  službenim podatcima, u Hrvatskoj  godišnje  umre  40  ljudi  od  legionele. Zakonodavstvo  RH  nije  predvidjelo  preciznu  zaštitu  pitkih  voda  od  legionele. Njemačka  to  ima  zakonom  propisano.

Ako  je  instalacija vode (kuće, zgrade)  zaštičena s Calmag uređajem, na stjenkama bakrenih  cijevčica u kojima su magneti, lijepi se to željezo  koje  je  hrana  za  bakterije  legionele i rizik   stvaranja legionele,  je  minimalan. 

Gdje su potencijalna  mjesta  u kući i zgradama  za legionelu?

Na  instalacijama  gdje  je  potrošna topla  voda ( tuševi, kade, i ostali uređaji koji koriste  toplu vodu).

Ako nema  željeza ( koji je  odstranjen s Calmag uređajen), nema  hrane  za  bakteriju, puno manja  opasnost  od  njene  pojave  u kućnoj  instalaciji.

                     Za  sve  nove  instalacije  Calmag uređaja na  zgrade, nosimo  uzorke  vode prije i poslije  u ZAVOD ZA JAVNO ZDRASTVO u Zagrebu  i pratimo stanje  kvalitete vode  za  svaku  zgradu pojedinačno. Potpuno  je  jasno, da  vodocrpilišta  isporučuju zdrastveno  ispravnu  vodu  u vodovodni  sustav  gradova. Što se  dešava u tom  sustavu,  gdje  ima  svakojakih  situacija sa  starim  cijevima, gubitcima  vode, oštečenjima, to  je  na  neki  način, problem  svakog  potrošaća, osobno.

Preporučam pogledati članak  autora B.R.  na www. tportal. hr  od 14.07.2019. :

SAVJET DOKTORA

Vratili ste se s godišnjeg? Ne bi bilo loše ovo napraviti ako ne želite zaraditi legionelu

garancija povrata novca 202x134

Zašto Calmag daje garanciju povrata novca?

eco_HR

Zašto je Calmag ECO proizvod?

KOMPLETI  FILTERA I CALMAGA  ZA  OBITELJSKE  KUĆE, MANJE ZGRADE I NEBODERE

Obiteljske kuće

Calmag  KIT 1/2" - 690kn + PDV

Calmag KIT 1/2"

Calmag  KIT 3/4" - 900kn + PDV

Calmag KIT 3/4"

Calmag KIT 3/4" AU - 1.200kn + PDV

Calmag KIT 3/4" AU

Calmag KIT 1" - 1.350 kn + PDV

Calmag KIT 1"

Calmag KIT 1" AU - 1.650 kn +PDV

Calmag KIT 1" AU

Manje zgrade

Za zgrade  do 10 stanova

Cijena kompleta CALMAG KIT 6/4" - 3.500,00 kn + PDV

Cijena kompleta CALMAG KIT 5/4" - 3.150.00 kn + PDV

Calmag KIT 6-4

Za zgrade  od 20 - 50 stanova

Cijena kompleta Calmag KIT 2" - 8.560,00 kn + PDV

 

Calmag KIT 2 cola

Za velike stambene zgrade

hotele, poslovne objekte veličine priključnih cijevi  od 2", 2 1/2"  i 3"  i više. upotrebljavaju se tzv. industrijski filteri

                                           Veličiba  5/4"                                            Veličina 2"                                                                                 Cijena  ovog  kompleta, prema ponudi

 

 

Calmag 2 1-2 cola

* Dostavu  plaća kupac.

Uvjeti za  garanciju  uspješnost djelovanja Calmag uređaja:

 • Proizvođač  ne  odobrava primjenu manjih, jeftinijih modela,  za druge  namjene, izvan preporuke  proizvođača. Filterski  uložak  odabrati  prema preporuci proizvođača.
 • Primjena filtera je obavezna, ali i njihovo redovno čišćenje.
 • Također je  obavezno  pridržavanje upustva o montaži  Calmag uređaja i filtera
×