Calmag - ECO

Naša istraživanja su pokazala da primjenom Calmag uređaja dolazi do slijedeće pojave na vodi:

  • Pucanja grozdova molekula H₂O
  • Pucanja kristalne rešetke CaCO₃ ( kamenca)

Takve pojave daju kvalitetetniju, rijeđu vodu. Kvaliteta takve vode je da je viskozitet viši, pa je otapanje tvari u takvoj vodi efikasnije. Zbog toga nema potrebe za količinom deterdženta koju su do sada agresivno preporučivali proizvođači. Potrebno je manje detrerdženta ( od uobičajene količine), pa je manje zagađenja u cijelom eko sustavu. Što je veća reklama za izvrsnost deterdženta (3 u 1, 5 u 1 i slično), to je isti veće koncetracije agresivnosti, ali i zagađenja. Pogledajte slijedeće oznake koje su proizvođači dužni stavljati na ambalažu:

image001 copy
image003 copy

Ove slike upozorenja više govore od svih reklama za učinkovitost sredstava za pranje. Naša istraživanja na perilicama su pokazala da se za skraćenog ciklusa pranja/ispiranja  dio deterdženta zadržava na posuđu, rublju.  Zaostali deterdžent na posuđu jedemo s toplom hranom sa tanjura. Također, zaostali deterdžent na rublju kod osjetljive kože izaziva iritaciju.

image005 copy
image007 copy

Pored ovih neposrednih opasnosti, u javnom životu (kafići, restorani, bazeni) uobičajena je preporuka depuratora (soli za omekšavanje vode) na instalacijama za vodu.

image010

Depuratori

image012

Sol

Radi se o uređajima koji koriste ionsku masu (kemija- negativno nabijeni ioni Na koji privlače pozitivno nabijene ijone Ca. Nakon tog spajanja ijona,  taj spoj ostaje u vodi i to je zagađenje pitke vode), kao zaštitu od kamenca. Znači, vodi dodajemo kemijsko pomagalo da spriječimo pojave kamenca. Mi preporučamo Calmag koji to radi prirodno, s magnetskim poljem i filterima i ne zagađuje pitku vodu ni okoliš.

Također, dodavanje osvježivača za wc školjke uzrokuje direktno zagađenje eko sustava. U slučaju da kuća ili vodokotlić imaju ugrađeni Calmag uređaj, nema potrebe za kupovinom štetnih preparata.

UTRZ09CE-BRDA-PI24-001.1306757
-145447-data

Zato je Calmag ECO proizvod

Calmag - Garancija povrata novca

Naš firma je jedna od rijetkih u svijetu, koja daje garanciju efikasnosti djelovanja i garanciju povrata novaca.

Problem je moguć ako kupac pokušava s malim uređajem , riješiti problem većeg objekta ( mimo preporuka proizvođača)

Uvjeti  proizvođača  su  slijedeći:

  • Za objekte( stanove, kuće  zgrade, poslovne objekte,  uvijek montirati  filtere od 1 do  5 mikrona, nakon Calmag  uređaja,
  • Instalacija Calmag uređaja i filtera, mora biti postavljena  s by-pass metodom,
  • Dimenziju  Calmag uređaja ne određivati s dimenzijom  dovodne  cijevi, već veličinom kuće
  • Ukoliko u roku  30 dana dođe  do  ekstremnog zaprljanja filter, treba  ga  očistiti,
  • Obavezno  poslati sliku  instalacije prije   reklamacijie

KAKO TESTIRATI  EFIKASNOST

Calmag  uređaja

Prije  montaže  Calmag  uređaja. očistiti  perlator  na  nekoj  od  slavina  u kući

Slika čistog  i prljavog  perlatora

Na  slici  je  prikazan  perlator  pun  kamenca  i  očišćeni  bez  kamenca.

Kako  očistiti perlator?

1. U  staklenu posudu  nalijte  octa  0,5 dl i  ubacite prljavi  perlator.

Nakon  deset  minuta  kamenac  će  otpustiti , isperite  ga  s vodom  i vratite na  slavinu.

Nakon  10  dana , ponovo  skinite  perlator  i  on  na  sebi  ne  smije  imati  tragove  taloženja  kamenca.

Postupak  ponovite  nakon  određenog  vremena.

2. Drugi  način  je  da  nakon  10  dana  od  montaže  Calmag  uređaja i  filtera, na  perilici  rublja  skinete  filter  pri  dnu  perilice.

Ako  u njemu  ima  tragova  odvaljenog  kamenca, uređaj  je  efikasan.

3. Brza  provjera  se  radi da  nakon 3  dana uzmete  sa  slavine  nekoliko  kapi  vode  i  poprskajte  ih  na  tamnu površinu.(  na  tavu  iz  štednjaka  za peći  kolaće). Bilo  bi  dobro  od  susjeda  koji  nema  Calmag  uređaj  uzeti  nekoliko  kapi  njegove  vode  i  poprskati  do  ove  koju  testiramo.  Ostavite  do  jutra  da  se  osuše. Trag  ne  smije  biti  bijel  od  kamenca. Razlika  se  mora  vidjeti.

Za  ekstremno  tvrde  vode  tvrdoće preko 25 Njemačkih  stupnjeva, kod  narudžbe treba  tražiti ugradnju još  jednog  magnetskog  uloška.

Vodeni  kamenci  nisu  svi  isti, i  različito  se  lome  pod  djelovanjem magnetskog  polja.