Calmag Kit

PRIRODNA RJEŠENJA ZA KVALITETU PITKE VODE

Calmag KIT predstavlja cijeli komplet dijelova za instalaciju na kuće.

Isporučujemo ga u veličinama od ½“ do 2“.

Sastoji se od slijedećih dijelova:

  1. Calmag uređaj
  2. Dva filtera s rezervnim ulošcima/ mrežicama
  3. Ključ za demontažu/izmjenu uloška filtera
  4. Nosač filtera za zid
  5. Tiple + vijci za nosač filtera za zid
  6. Vijci za pričvršćenje filtera na nosač

Ovisno o broju filtera u KIT-u modele dijelimo na:
Calmag KIT MONO  - 1 filter nakon Calmag uređaja
Calmag KIT DUPLEX - 2 filtere ( jedan pred filtriranje , 1 fino filtriranje
Calmag KIT TRIPLEX - 1 filter pred filtriranje, 2 fino filtriranje

Prema primjeni različitih proizvođača filtera s kojima surađujemo i čije filtere koristimo,
osnovnom modelu KIT-a dodajemo naziv proizvođaća filtera i to:

Calmag KIT Duplex USTM

2. Calmag KIT Duplex ATLAS

Calmag KIT Duplex CINTROPUR

Calmag KIT Duplex 5/4"