Investitori

Asset 1

Kućni uređaj za kvalitetu pitke vode Y O N I C O

Yonico je jedinstvena nova ideja u primjeni eko tehnologija za podizanje kvalitete pitke vode:

 • Magnetiziranje
 • Ionizacija

U  ponudi  malih  kućanskih  aparata  predstavlja originalnu  inovativnu  ideju.

Razradom  projekta,  osim  magnetiziranja  i  ionizacije i  primjenu drugih  kristala  u tretiranju  vode, kao  i  izvedbi  s  grijačem  za  vodu, s  tim mogućnostima  dobiti će  se  cijela  paleta atraktivnih  proizvoda za  pripremu konzumne  pitke  vode.

Njegovim  pojavljivanjem  na  tržištu, u velikom  djelu  biti će  moguć povratak  pitkoj  vodi  iz  slavine.

image004

Yonico  na svom rotoru ima dva uloška (sticka): magnetski i ionski.  To  je  prikazano  na  shemi  uz  model   Yonica.  Izvedbe uređaja  mogu  biti i sa  grijačem  vode. Pogon  rotacije  stikova  je  elektro-motorni  u oba  smjera.

Dijelovi stolnog  ionizatora  vode:

 • Baza
 • Tijelo
 • Poklopac
 • Ručka
 • Magnetski uložak
 • Ionizacijski uložak

Za te djelove, potrebno je izraditi alate za brizganje plastike. Pored toga, za početak je potrebna izrada prototipa sa 3D skeniranjem, te testiranje uređaja.

image005

Djelovi YONICA

image006
image008

Ionski/kristalni i magnetni ulošci

Rotaciom ta dva uloška kroz vodu dobivaju se slijedeći efekti na vodi:

 • Ionizacija kojom se oslobađaju negativni ioni iz atomskih veza atoma
 • Kristaloterapija vode  s  izabranim  efektima  prema  tipu  kristala
 • Magnetiziranje vode kojim procesom dolazi do raspadanja vodenog kamenca

YONICO  ima  mogućnost  odabira stikova  po želji  kupca,  osiguravajući pritom  vodu  prema  vlastitom ukusu i po tome  je proizvod izuzetnih  mogućnosti.

U  nastavku  je  slika  nekih  od  modela razrađenih  prema  sugestiji  TOP  SHOP-a

image011

U  nastavku  je  dat  plan  prodaje,  jer  je  interes TOP SHOP-a  pri prezentaciji bio jako  dobar. Njihovo  razmišljanje  je  bilo  da  preuzmu  kompletnu  promociju  uređaja o svom trošku  i da  uređaj  ide u program  Delimano  kućanskih  uređaja.

Plan  proizvodnje i prodaje  Yonico  uređaja na potencijalnim tržištu  za  razdoblje  od  5  godina

MARKETUP2019.2020.2021.2022.2023.
TOP SHOP15 €Pcs.20.000 50.000 100.000 150.000 200.000
Amount (€) 300.000750.000 1.500.000 2.250.000 3.000.000
QVC15 €Pcs.-50.000 100.000 150.000 200.000
Amount (€) -750.000 1.500.000 2.250.000 3.000.000
OSTALO15 €Pcs.-20.000 40.000 80.000 100.000
Amount (€) -300.000 600.000 1.200.000 1.500.000
Total Amount (€)300.0001.800.000 3.600.000 5.700.000 7.500.000

Analiza  konkurencije  daje  jednu  veliku  mogućnost  u afirmaciju  Yonica.  Osnovna  prednost Yonica:

 • Niža cijena  proizvoda
 • Prirodna metoda bez  štetnih  efekata  na  vodu
 • Odabir okusa  i  kvaliteta  s  stikovima  prema  osobnom  ukusu  potrošača
image0130

Analiza  konkurencije  proizvođača ionizatora

ProizvođačModelCijena(€)
Oubok International Industrial Ltd. OBK-331 297,33
Miracle China MS378 425,82
Miracle China MS326 425,82
SHENZHEN HUGE INDUSTRY LIMITED JM-919 373,53
SHENZHEN HUGE INDUSTRY LIMITED JM-719 168,09
Chanson Water Co., Ltd. Eden Ionizer 194,24
Guangzhou Huakai Electronic Technology HK-8019A 310,03
Vitop Bioenergy TN400HL 260,72
Vitop Bioenergy TN400HE 312,27
Vitop Bioenergy TN400HC 402,66
Vitop Bioenergy TN-100SA 185,27
VGM Group Co.,Ltd816H / 500kom252,51
KamenacYONICO 70,00

Prema  izloženim  podacima  konkurencije koja  koristi  drugu tehnologiju (elektrolizu)  za  ionizaciju, ne  mogu  u  cijeni  na  globalnom  tržištu pratiti  cijenu  Yonica.

Potrebna ulaganja za YONICO
SPECIFIKACIJA TROŠKOVA INVESTICIJSKIH ULAGANJA 

Plan i dinamika trošenja investicijskih sredstava u periodu od 2019. do 2021. godine

God. R.b. Potrebno ulaganje Količina Iznos(€) Ukupno
2019. 1 Zaštita i certificiranje proizvoda Yonico CE, ISO,TÜW63.00018.000
2 Priprema promocije izrade poslovnih planova310.00030.000
3 Izrada alata za:Yonico38.00024.000
4 Repromaterijal za "0" seriju (plastika, magneti, kristali)Yonico120.00020.000
5 Promocija Internet120.00020.000
TV130.00030.000
6 Najam radnog prostora41.5006.000
7 Troškovi djelatnika (za 6 mjeseci)56.00030.000
8 Opći troškovi - telefon, benzin, uredski troškovi110.00010.000
Ukupno troškovi za 2019. godinu 188.000
2020. 1 PromocijaInternet150.00050.000
TV1100.000100.000
2 Najam radnog prostora121.50018.000
3 Troškovi djelatnika (za 12 mjeseci)1012.000
120.000
4 Opći troškovi - telefon, benzin, uredski troškovi112.00012.000
5 Repromaterijal za:Yonico1150.000150.000
6 Istraživanje i razvoj proizvoda150.00050.000
7 Istraživanje tržišta150.00050.000
UKUPNO troškovi za 2020. godinu 550.000
2021. 1 Automatski stroj za montažu Yonica1200.000200.000
2 PromocijaInternet
1100.000100.000
TV1200.000200.000
3 Najam radnog prostora121.50018.000
4 Troškovi djelatnika (za 12 mjeseci)101.80018.000
5 Opći troškovi 114.00014.000
6 Repromaterijal za:Yonico1250.000250.000
7 Istraživanje proizvoda i tržišta1150.000150.000
UKUPNO troškovi za 2021. godinu 950.000

Prema  preliminarnim  analizama  tržišta  i  utiscima  pri  prezentacijama te  analizi  konkurencije  i  njihove  tehnologije,  procjena  globalne  vrijednosti  projekta  Yonico  uređaja  je: 10.000.000,00 €

Modeli  uključivanja  investitora:

Način  uključivanja svih  zainteresiranih  investitora bio  bi  po  jednom  od  principa  „Crowdfunding“  kampanja kakve  u svijetu imaju poznate  platforme Kickstarter  i  Indiegogo.

Mi  smo  se odlučili  na  tzv.  Nagradni  model,  po  kojem  bi  se prikupljale  donacije  za  Yonico  projekt;  (100€), a  firma Kamenac  bi u  roku 1  godine isporučila  1  komad Yonico  uređaja.

Ukoliko  bi  za  ovaj  projekt  pokazao  interes  neki  veći investitor,  ponudio  bi  mu  se  model temeljen  na  vlasničkom  udjelu. U tom  slučaju bi se  svim  malim  investitorima  vratio  uplaćeni  iznos.

Ne  zaboravite,  neke  specijalizirane  svjetske  agencije  su procijenile  Calmag  da  ima  potencijal  od  40 milijardi  komada  na  globalnom tržištu.

Ulaganja  su  simbolična, na  razini  cijene  dobrog  osobnog  automobila.

Uplate  bi  se  ažurirano  javno  vodile  na  WEB  stranici  www. kamenac.com  kao  i sve  nastale  promjene u  realizaciji  projekta.

Dakle,  transparentno  će  biti  izloženo:

 • Početak  kampanje od 15.01. do 15.03.2021.
 • Tabela primljenih uplata
 • Tabela troškova  realizacije  Yonico  projekta

PORUKA  INVESTITORIMA

Ugledajmo  se na  svjetsku  praksu  investiranja  u  nove, atraktivne  proizvode .

Za  razliku  od  ulaganja  u nekretnine, proizvod s dobrom  idejom, nema  limita oko  prodaje na  globalnom  tržištu

Zatražite  poslovni  plan za   Yonico

    Zatražite  Ugovor  o Kampanji  za  Yonico

Zahvaljujem na pažnji!