Kvaliteta vode- PRIRODNA RJEŠENJA

 

 

Calmag uređaj u kombinaciji s kvalitetnim filterima, jedini od svih svjetskih  proizvođača sličnih uređaja, daje rezultat potvrđen analizom, kvalitetno smanjenje ukupne i kalcijeve tvrdoće. Za zadnje naše izvedbe na hotelima, imamo rezultat od cca 10 Nj stupnjeva za ukupnu tvrdoću i cca 7 Nj stupnjeva za kalcijevu tvrdoću.  To su granične veličine za meku vodu.

U tehnologiji pitkih voda, naše rješenje je revolucija u poboljšanju kvalitete pitke vode. Primjena našeg ekološkog rješenja, tek će u budućnosti naći široku primjenu .

Voda – najdragocjenjeniji resurs na Zemlji. Nafta to nije, jer za nju već postoji niz alternativa i snažan razvoj novih rješenja; da naftni lobi nije tako jak, bilo bi već ozbiljnih istraživanja na kozmičkim izvorima energije za koje je još Tesla davao rješenja.
Trendovi oko vode su njena zaštita od zagađenja, ali i izvrsnost u njenoj kvaliteti. Oko te izvrsnosti kvalitete vode je koncipiran naš proizvodni program uređaja za poboljšanje kvalitete vode. Vodi treba dati one energije kojima je izložena u prirodi, jer je to dobar put do njene izvrsnosti ali i čuvanja cijelog eko sustava.
Tokom naših dugogodišnjih ispitivanja otvorile su se neke nove spoznaje o efikasnom prijenosu energije na vodu u kratkom vremenu uz pomoć minimalne snage izvora energije.
Put nije bio jednostavan i morao se naći odnos geometrije magnetskog polja i njegovog gibanja kroz vodu. Bez toga nema emisije energije i nema trajnih pozitivnih efekata na kvaliteti vode. Taj prijenos magnetske energije u kombinaciji s prijenosom energije nekih kristala, je naše novo područje za koje smo otvoreni za nove investitore i suradnike. Naime, pokazalo se da neki kristali prirodnim putem na vodi izazivaju vrlo važne pojave:   

 • Smanjenje pH vrijednosti vode
 • Energiziranje vode
 • Ionizaciju vode i uz već poznate efekte magneta
 • Razbijanje molekula CaCO₃
 • Razbijanje grozdova molekula H₂O
 • To je moguće i odgovor za postojanje ljekovitih izvora vode na zemlji;  naime, takva voda prolazi kroz područja magnetne rudače i naslaga plemenitih kristala i preuzima ljekovita svojstva tih stijena. Ta četiri poboljšanja s prirodnim izvorima energije, otvaraju jedno novo poglavlje u kvaliteti pitkih voda.

Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Zagrebu, Tratinska 25 - 092 173 99 06

POPUSTI NA GOTOVINSKO PLAĆANJE !!!

O vodi u Hrvatskoj

Gotovo nigdje u prirodi više nije moguće, za šire potrebe (opskrba naselja, gradova...) naći vodu koja u potpunosti odgovara zahtjevima o kvaliteti pitke vode i koja bi se mogla bez ikakve predobrade koristiti kao pitka voda. I najkvalitetnije sirove vode moraju se dezinficirati, barem u svrhu zaštite od naknadne kontaminacije. Sastav pitkih voda u Hrvatskoj propisan je Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće – NN47/08. Kao izvori pitke vode koriste se podzemne (manje sklone promjenama u sastavu) ili površinske slatke vode (više sklone promjenama u sastavu), dok morska voda, zbog skupe prerade u pitku vodu, služi kao izvor pitke vode samo ako nije moguće uspostaviti opskrbu pitkom vodom jeftinijim rješenjima.

Na postrojenjima za preradu vode dobiva se, dakle, pitka voda koja se potom dezinficira (klorom, klor dioksidom, ozonom ili UV zračenjem). Za sigurnu opskrbu dodaje se, i to u određenom suvišku, dezinfekcijsko sredstvo kako ne bi došlo do naknadnog mikrobiološkog zagađenja u distribucijskom sustavu. Da bi pripremljena voda bila dostupna potrošačima u svakom trenutku u dovoljnoj količini, nužno je postojanje konstrukcijski sigurnog i zdravstveno ispravnog vodovodnog sustava (razvodne mreže). To znači da primijenjeni materijali za cjevovode i spremnike pitke vode moraju biti kemijski i fizikalno otporni na sastav vode za svaki konkretni slučaj, te da zadovoljavaju hidrauličke parametre koji se mogu pojaviti tijekom transporta vode. U kontaktu pitka voda – konstrukcijski materijal razvodnog sustava mogu nastati različiti produkti na granici faza:

 • Korozijski produkti, koji su zapravo kemijski spojevi konstrukcijskog materijala i vode i/ili tvari iz vode i manje ili više prijanjaju na površinu materijala. Brzina njihovog nastajanja je proporcionalna sadržaju kisika i neutralnih soli te padu pH-vrijednosti;
 • Inkrustacije – čvrsto prianjajući, teško topivi, uglavnom kalcijevi, željezovi i manganovi spojevi, koji i dalje potiču koroziju;
 • Talozi – nakupine slabo prianjajućih, uglavnom kalcijevih, željezovih i manganovih spojeva;
 • Zaštitni slojevi – slojevi nastali na površinama konstrukcijskih materijala pod djelovanjem određenih medija uključujući i kemijske reakcije, koji zaustavljaju ili bitno usporuju koroziju;
 • Biofilmovi - nakupine mikroorganizama koje postupno mogu utjecati direktno na zagađenost pitke vode, ali i svojim produktima
  prouzrokovati korozijske procese na stjenci konstrukcijskog materijala

Zbog svega navedenog i mogućih posljedica na pitku vodu , dajemo naša prirodna rješenja za podizanje kvalitete pitke vode. Naročito preporučamo određeni oprez kod korištenja vlastitih bušotina. To se zovu tzv. sirove vode. Naime, kvaliteta svih voda, a sirovih posebno, tokom vremena oscilira i nije uvijek jednakog sastava i karakteristika.  Prema našim iskustvima, minimum za za korištenje sirovih voda iz vlastite bušotine, bilo bi instaliranje slijedećih uređaja u šahtu:

 • Calmag za tvrdoću vode
 • Filter za nečistoće, poželjno grubi i fini (2 komada)
 • Filter s aktivnim ugljenom protiv bakterija, ili UV uređaj.
 • Filteri za otklanjanje  željeza ( Fe ),
 • Filteri za otklanjanje teških metala       ( Pb)

O NEKIM DRUGIM TEHNOLOGIJAMA ZA PITKU VODU

Na tržištu se agresivno nude tzv. ionski omekšivači. To je kemijski postupak koje ja ne preporučam za pitku vodu. Radi se o korištenju ionskih masa na bazi natrija. Ta masa otpušta negativno nabijene ione koju se vežu s pozitivnim ionima Ca i time se sprječava kamenac, ali zagađuje voda s Na i mikro plastikom. U svijetu su trendovi u hrani i u piću, sa što manje soli. Na žalost, cijela ponuda kava u kafićima, bazira se na  korištenju takve vode , jer caffe aparati imaju deporatore na bazi ionskih masa.

KVALITETA VODE NA ZAGREBAČKOM PODRUČJU

Imamo dojave i nalaze  vode (ZZJZ) da je u nekim dijelovima grada povećana koncertracija teških metala ( Pb ) u vodi  željeza ( Fe) što su nam građani argumentirali s nalazima Zavoda za Javno Zdrastvo" A. Štampar". I za takva zagađenja, dajemo kvalitetna rješenja uz garanciju.

Ako osjetite na svojoj vodi, čudan miris, okus ili boju, kontaktirajte nas .

Gradska pitka voda dolazi iz više trideset izvora smještenih na njegovom području. Kvaliteta pitke vode iz sustava je dobra, iako ljudi masovno kupuju flaširanu vodu za koju  je dat osvrt kroz članak o PET ambalaži. Zagreb ima od 1878. godine u funkciji gradski vodovod, korištenjem prvog zdenca sa strojarnicom u Zagorskoj ulici, te vodospreme u Jurijevskoj ulici, koja je i danas u funkciji.

Crpljenje vode vrši se na 7 vodcrpilišta iz 30 zdenaca. Najznačajnija crpilišta su Mala Mlaka, Petruševec, Sašnjak, Zapruđe i Strmec .

U nastavku je dat prikaz kvalitete vode za navedena crpilišta:

Crpilišta
 MALA MLAKA
 PETRUŠEVEC
 SAŠNAK
 ZAPRUĐE
STRMEC
FIZIKALNO-KEMIJSKI I KEMIJSKI PARAMETRI
Temperatura
°C
25
13,2
14,9
15,1
18,1
13,5
Slobodni rezidualni klor
mg/l
0,5
0,20
0,28
0,21
0,26
0,21
Boja mg/l; Pt/Co skale 20 <5 <5 <5 <5 <5
Miris bez bez bez bez bez bez
Okus bez bez bez bez bez bez
Mutnoća NTU 4 0,18 0,15 0,16 0,17 0,13
Koncetracija vodikovih iona
pH jedinica
6,5-9,5
7,29
7,54
7,21
7,52
7,29
Vodljivost
µS/cm
2500
774
465
938 449 706
Utrošak KMnO4 mgO2/l 5,0 <0,5 <0,5 <0,5 0,55 <0,5
Amonij
mg/l
0,50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nitriti
mg/l
0,50
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Nitrati
mg/l
50
18,7 5,0 19,5 5,1 8,1
Fluoridi mg/l 1,5 <0,050 0,084 0,062 0,080 0,092
Kloridi
mg/l
250,0
30,7 9,3 54,3 6,1 15,0
Sulfati
mg/l
250,0
24,2
14,5 45,3 12,1 25,9
Fosfati µgP/l 300 <30 <30 <30 <30 <30
Natrij
mg/l
200,0
15,5 6,9 34,7 6,4 9,4
Kalij
mg/l
12
2,4 1,5 3,6 1,6 2,7
Kalcij mg/l 107,1 64,8 120,1 63,5 95,8
Magnezij mg/l 24,4 15,2 25,4 14,4 26,3
Željezo
µg/l
200,0
<20
<20
<20
<20
<20
Mangan
µg/l
50,0
<2
<2
<2
<2 <2
Bakar µg/l 2,0 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Cink µg/l 3000 <20 <20 <20 <20 <20
Ukupna tvrdoća °dH 21,5 13,2 23,4 12,8 20,9
MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI
Broj kolonija 22°C
broj/1 ml
100
0 0 0 0 0
Broj kolonija 36°C broj/1 ml 100 0 0 0 5 0
Ukupni koliformi
broj/100 ml
0
0
0
0
0
0
Escherichia coli broj/100 ml 0 0 0 0 0 0
Enterokoki broj/100 ml 0 0 0 0 0 0

*MDK - maksimalno dopuštena koncetracija

Srednje vrijednosti parametara sukaldnosti vode za ljudsku potrošnju u zbirnim vodama izvorišta sustava javne vodoopskrbe Grada Samobora, Grada Svete Nedelje i Općine Stupnik u studenom 2020. godine ( preuzeto VIO)

             Iz navedene tabele evidentna je kvaliteta pitke vode u sustavu, ali i ekstremna tvrdoća za koju dajemo rješenja s našom Calmag tehnologijom.
Pored tih parametara , (prema znanstvenim radovima sa Katedre za vodu FSB-Zagreb autora Dobrović, Juretić, Ljubas,) promjena tvrdoće vode moguća je zbog specifičnih strujanja pitke vode u cjevovodu. To znači, da iako je tvrdoća vode na izvorištu nešto niža, uslijed nepovoljnih strujanja u vodovodnoj mreži, kod potrošača, dolazi kao voda s ekstremnom tvrdoćom. Takve dojave imamo i od naših kupaca koji traže rješenja problema pitke vode.

 

ŠTETNOST PLASTIČNE AMBALAŽE

bottled.water

Plastična ambalaža u kombinaciji sa vodom te čestice plastike koje ostaju u hermetički zatvorenoj ambalaži ukazuju na veliku štetnost po ljudski organizam.

Korištenjem Calmag uređaja ostvaruje se optimalna kvaliteta vode koja ne mijenja svoju originalnu strukturu. Djeluje pogodno na zdravlje i široko je primjenjiva na raznim područjima uporabe; kućanstva, domaćinstva, agrokultura, hotelijerstvo, industrija...

Pet boca - ambalaža koja je došla kao odgovor na univerzalnu i neškodljivu upotrebu staklene ambalaže. Staklo je po karakteristikama za čuvanje kvaliteta sadržaja nezamjenjivo. Pet je dio sadašnje sulude bezkompromisne trke za profitom, pod bilo koju cijenu.
Zašto je štetna PET ambalaža? Kako o tome doznajemo tek sada?

image004

Pet epruvete

image006

Pet ambalaža

O PET TEHNOLOGIJI

Staklo kao ambalaža ima svoju cijenu i za sve jeftinije napitke, opterećuje cijenu proizvoda. PET je prezentiran kao tehologija koja je najmanje dobra kao staklo i naravno - jeftinije. Cijena i profit pokreće svijet pa je tako i ovaj proizvod dobio masovnu primjenu. Najnovije analize pokazuju da u vodi (a vjerojatno i u svim drugim napitcima) ima čestica štetne mikro plastike.

Današnja tehnologija izrade boca iz pet epruveta (koje već u sebi nakon izrade imaju sitne čestice) koje automatskim linijama idu na postupak gijanja i puhanja na veličinu boce za punjenje. U tom procesu Pet epruveta-boca, imamo dva puta dizanje temperature plastike na stanje plastičnosti. To je stanje gdje se odvajaju elementi te štetne mikroplastike. Prije punjenja s napitkom, te boce idu na tzv. ispiračice koje s finim tankim mlazom kratko ispiraju unutrašnjost boce.To su tehnološki postupci koji bi nama kupcima trebali davati čistu ambalažu i zdravi napitak. A ne daju, jer se i pored toga, pokazalo da PET ambalaža nije dovoljno inertna i da dužim stajanjem napitka ona „radi“. Znači nije umirena do kraja.

Koja je naša poruka s ovim kratkim osvrtom?

Pitku vodu konzumirajte iz slavine, jer Hrvatska uglavnom ima ispravnu vodu za piće. Taj mali nedostatak vode (kamenac i nečistoće) riješite na ulazu kuće s Calmag uređajem i filterom i imate besprijekornu vodu za piće. Korištenjem Calmag uređaja ostvaruje se optimalna kvaliteta vode koja ne mijenja svoju izvornu  strukturu. Djeluje pogodno na zdravlje i široko je primjenjiva na raznim područjima uporabe; kućanstva, , zgrade, agrokultura, hotelijerstvo, industrija...