Kvaliteta vode

plitvicka_jezera2

Kvaliteta pitke vode, kao i njena količina u Hrvatskoj je na izuzetnoj razini. Smatra se da smo po bogatstvu tog resursa, na trećem mjestu u Europi.
Praćenje i nadzor kvalitete pitke vode je kod nas sustavno organizirano. Nadzire ga Zavod Za Javno Zdravstvo RH. To je organizirano preko regionalnih centara i svakodnevno se uzimaju uzorci po cijeloj Hrvatskoj. Nisu sve pitke vode u sustavu iste kvalitete. Zbog toga dobrog nadzora vode, vrlo su rijetki ekološki ili infektološki incidenti.

     

 •    Koja je naša uloga u kvaliteti  pitke  vode?

Mi se pozicioniramo sa ponudom PRIRODNIH RJEŠENJA ZA KVALITETU PITKE VODEa to znači da se nude uređaji s tehnologijama koje postoje u prirodi:

 1. Magnetizam za razbijanje kamenca (Calmag uređaji)
 2. Filtriranje za otklanjanje nečistoća (kemijskih, bakterioloških i mehaničkih), (Filteri i odvajači nečistoća-odmuljivači)
 3. Ultra ljubičasto zračenje za uništavanje bakterija (UV uređaji)
 4. Ioniziranje uz korištenje kristala i magneta (Yonico uređaji)
 5. Ultra filtriranje za fino izdvajanje nečistoća (UF membranski filteri)
 6. Kristalo-terapija pitke vode, upotrebom jakih prirodnih kristala za energiziranje vode (šungit, aquamarin, gorski kristal i drugi)

Za razvoj i postavljanje proizvodnje i prodaje atraktivnih uređaja za tehnologije 4,5, i 6 pozivamo zainteresirane investitore i suradnike

O vodi u Hrvatskoj

Gotovo nigdje u prirodi više nije moguće, za šire potrebe (opskrba naselja, gradova...) naći vodu koja u potpunosti odgovara zahtjevima o kvaliteti pitke vode i koja bi se mogla bez ikakve predobrade koristiti kao pitka voda. I najkvalitetnije sirove vode moraju se dezinficirati, barem u svrhu zaštite od naknadne kontaminacije. Sastav pitkih voda u Hrvatskoj propisan je Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće – NN47/08. Kao izvori pitke vode koriste se podzemne (manje sklone promjenama u sastavu) ili površinske slatke vode (više sklone promjenama u sastavu), dok morska voda, zbog skupe prerade u pitku vodu, služi kao izvor pitke vode samo ako nije moguće uspostaviti opskrbu pitkom vodom jeftinijim rješenjima.

Na postrojenjima za preradu vode dobiva se, dakle, pitka voda koja se potom dezinficira (klorom, klor dioksidom, ozonom ili UV zračenjem). Za sigurnu opskrbu dodaje se, i to u određenom suvišku, dezinfekcijsko sredstvo kako ne bi došlo do naknadnog mikrobiološkog zagađenja u distribucijskom sustavu. Da bi pripremljena voda bila dostupna potrošačima u svakom trenutku u dovoljnoj količini, nužno je postojanje konstrukcijski sigurnog i zdravstveno ispravnog vodovodnog sustava (razvodne mreže). To znači da primijenjeni materijali za cjevovode i spremnike pitke vode moraju biti kemijski i fizikalno otporni na sastav vode za svaki konkretni slučaj, te da zadovoljavaju hidrauličke parametre koji se mogu pojaviti tijekom transporta vode. U kontaktu pitka voda – konstrukcijski materijal razvodnog sustava mogu nastati različiti produkti na granici faza:

 • Korozijski produkti, koji su zapravo kemijski spojevi konstrukcijskog materijala i vode i/ili tvari iz vode i manje ili više prijanjaju na površinu materijala. Brzina njihovog nastajanja je proporcionalna sadržaju kisika i neutralnih soli te padu pH-vrijednosti;
 • Inkrustacije – čvrsto prianjajući, teško topivi, uglavnom kalcijevi, željezovi i manganovi spojevi, koji i dalje potiču koroziju;
 • Talozi – nakupine slabo prianjajućih, uglavnom kalcijevih, željezovih i manganovih spojeva;
 • Zaštitni slojevi – slojevi nastali na površinama konstrukcijskih materijala pod djelovanjem određenih medija uključujući i kemijske reakcije, koji zaustavljaju ili bitno usporuju koroziju;
 • Biofilmovi - nakupine mikroorganizama koje postupno mogu utjecati direktno na zagađenost pitke vode, ali i svojim produktima
  prouzrokovati korozijske procese na stjenci konstrukcijskog materijala

Zbog svega navedenog i mogućih posljedica na pitku vodu , dajemo naša prirodna rješenja za podizanje kvalitetete pitke vode. Naročito preporučamo određeni oprez kod korištenja vlastitih bušotina. To se zovu tzv. sirove vode. Naime, kvalitet svih voda, a sirovih posebno, tokom vremena oscilira i nije uvijek jednakog sastava i karakteristika.  Prema našim iskustvima, minimum za za korištenje sirovih voda iz vlastite bušotine bilo bi instaliranje slijedećih uređaja u šahtu:

 • Calmag za tvrdoću vode
 • Filter za nečistoće, poželjno grubi i fini (2 komada)
 • Filter s aktivnim ugljenom protiv bakterija, ili UV uređaj

ŠTETNOST PLASTIČNE AMBALAŽE

bottled.water

Plastična ambalaža u kombinaciji sa vodom te čestice plastike koje ostaju u hermetički zatvorenoj ambalaži ukazuju na veliku štetnost po ljudski organizam.

Korištenjem Calmag uređaja ostvaruje se optimalna kvaliteta vode koja ne mijenja svoju originalnu strukturu. Djeluje pogodno na zdravlje i široko je primjenjiva na raznim područjima uporabe; kućanstva, domaćinstva, agrokultura, hotelijerstvo, industrija...

Pet boca - ambalaža koja je došla kao odgovor na univerzalnu i neškodljivu upotrebu staklene ambalaže. Staklo je po karakteristikama za čuvanje kvaliteta sadržaja nezamjenjivo. Pet je dio sadašnje sulude bezkompromisne trke za profitom, pod bilo koju cijenu.
Zašto je štetna PET ambalaža? Kako o tome doznajemo tek sada?

image004

Pet epruvete

image006

Pet ambalaža

O PET TEHNOLOGIJI

Staklo kao ambalaža ima svoju cijenu i za sve jeftinije napitke, opterećuje cijenu proizvoda. PET je prezentiran kao tehologija koja je najmanje dobra kao staklo i naravno - jeftinije. Cijena i profit pokreće svijet pa je tako i ovaj proizvod dobio masovnu primjenu. Najnovije analize pokazuju da u vodi (a vjerojatno i u svim drugim napitcima) ima čestica štetne mikro plastike.

Današnja tehnologija izrade boca iz pet epruveta (koje već u sebi nakon izrade imaju sitne čestice) koje automatskim linijama idu na postupak gijanja i puhanja na veličinu boce za punjenje. U tom procesu Pet epruveta-boca, imamo dva puta dizanje temperature plastike na stanje plastičnosti. To je stanje gdje se odvajaju elementi te štetne mikroplastike. Prije punjenja s napitkom, te boce idu na tzv. ispiračice koje s finim tankim mlazom kratko ispiraju unutrašnjost boce.To su tehnološki postupci koji bi nama kupcima trebali davati čistu ambalažu i zdravi napitak. A ne daju, jer se i pored toga, pokazalo da PET ambalaža nije dovoljno inertna i da dužim stajanjem napitka ona „radi“. Znači nije umirena do kraja.

Koja je naša poruka s ovim kratkim osvrtom?

Pitku vodu konzumirajte iz slavine, jer Hrvatska uglavnom ima ispravnu vodu za piće. Taj mali nedostatak vode (kamenac i nečistoće) riješite na ulazu kuće s Calmag uređajem i filterom i imate besprijekornu vodu za piće. Korištenjem Calmag uređaja ostvaruje se optimalna kvaliteta vode koja ne mijenja svoju izvornu  strukturu. Djeluje pogodno na zdravlje i široko je primjenjiva na raznim područjima uporabe; kućanstva, , zgrade, agrokultura, hotelijerstvo, industrija...

 

×