Ispitivanja

PRIRODNA RJEŠENJA ZA KVALITETU PITKE VODE

Instalacije i testiranja   Calmag  uređaja  na zgradama

Horvaćanska hl.voda

Horvaćanska 146A

dovod hladne vode

Podstanica

Štefančićeva 2

Instalacija u podstanici

Na  zgradi  u Zagrebu, Horvačanska 146 A instaliran  je  Calmag uređaj + filter  za nečistoće. Uzorci  s  obje  zgrade analizirani su s našom MHI metodom. Za  obje  zgrade  uzeti  su  uzorci hladne i tople vode prije  i nakon  instaliranja Calamag uređaja  i filtera.

U našoj  metodi zaštite od kamenca, filter uvijek instaliramo  nakon Calmag uređaja?

ZAŠTO?

Prolaskom vode  kroz magnetsko polje, vodeni kamenac se pretvara u mikro mulj. Taj mikro mulj, se odstranjuje u filteru. Kamenac bez tretiranja s magnetskim poljem ( Calmag uređaja) , nije moguće odstraniti s  ni jednom vrstom filtera. Količina odstranjenog mulja, ovisi o finoći  filtera. Mi instaliramo filtere s  5 ili 10 mikrona  finoće  uloška

Prečko 1
MHI Hladna voda

Slika ne tretirane hladne vode

Tretirana voda

Slika namagnetizirane hladne vode

TESTIRANJA DJELOVANJA CALMAG UREĐAJA

U našim testiranjaima i istraživanjima uzoraka vode koja je pod djelovanjem Calmag uređaja, obradili smova karakteristična slučaja:

1. Testiranje na perilicama /suđericama u vlastitom praktičnom laboratoriju, koristeći laboratorije PLIVE za snimke uzoraka vode,

2. Testiranje jelovanja Calmag uređaja na sustavu grijanja-hlađenja i PTW u Kaptol Centru u Zagrebu

TESTIRANJE  NA PERILICAMA/SUĐERICAMA

Testiranja su izvršena u laboratoriju za praktična ispitivanja opremljenim s tri perilice posuđa (Electrolux typ ESF 63020) i 3 perilice rubllja (Gorenje typ PSO 3080). Cilj ispitivanja je bio optimalizacija broja magneta na vanjskom dovodu vode, optimalna geometrija slaganja magnetskih polja te ispitivanja s magnetima pozicioniranim u zatvorenon krugu vode perilice.

Režimi rada perilica na maksimalnim temperaturama i pranje s deterdžentom i bez deterdženta. Naime poznato je da deterdžent ima aditive koji pogoduju djelovanju magnetskog polja, jer se dodavanjem deterdženta u vodu povećava elektroprovodljivost vode a time i provodljivost magnetiziranja.

Maksimalnim radnim temperaturama vode (95°C i 70°C) testiranja htjelo se poticati maksimalno taloženje vodenog kamenca u što kraćem vremenu. Broj testiranja s određenim režimom rada i magneta je bio 100 pranja što se računa da je prosječno pranje domačinstva od jedne godine. U  donjoj  tabeli dati  su osnovni parametri  vode koja se koristila na ispitnim mjestima u Velikoj Gorici:

ParametriMjeraVrijednost
ElektroprovodljivostµS/cm743
Ukupna otopljena tvarmg/L
408
SalinitetmgCaCO30,1


Ukupna tvrdoća
L


ºD               
406


22,7

Karakteristike korištene vode za testiranje iz vodovoda Velika Gorica
Podaci u tabeli od mjerenja Zavoda za javno zdravstvo RH

Kod perilica posuđa nisu korištene soli po preporuci proizvođača . Svrha ne korištenja soli je bila da se dobije najnepovoljniji režim pranja i maksimalno moguće poticanje stvaranja vodenog kamenca. Time bi se istaknula efikasnost magnetskog polja i osiguralo za sve uvjete rada perilica.

Na jednoj perilici posuđa, odstranjena je cijela količina ionske mase koja služi za reakciju s dodavanom soli pri pranju, da se spriječi stvaranje vodenog kamenca. Znači, perilica u toku ispitivanja  je obavljala pranje bez ionske mase i bez dodavanja soli u sustav za pripremu vode. Testiranja su bila isključivo praćenje štetnosti vodenog kamenca i pozitivnog utjecaja uređaja CALMAG na sprečavanje taloženja vodenog kamenca.

Metodologija

Testiranja su bazirana na praćenju sljedećeg:

 • stanje naslaga vodenog kamenca na grijaču
 • stanje naslaga vodenog kamenca na bubnju perilice
 • analizi vode, sa i bez CALMAG-a.

Korišteni  su cijevni  grijači:

 • Cijevni grijač EGO
  2000W/230V
  typ 587564
 • Cijevni grijač IRCA
  1700W/230V
  typ 11-0197 460R
1 (17)
Grijač perilice rublja
1 (18)
Grijač perilice posuđa

Na donjoj shemi date su instalacije suđerica i perilica rublja

1 (19)
1 (20)
Slike instalacije suđerica
1 (1)
Slika instalacija perilica rublja
1 (21)
Shema instalacije perilica rublja
1 (2)
1 (3)

Slika bubnja

1 (4)

Slika bubnja nakon 1150 pranja s Calmag uređajem

1 (55)

Slika bubnja bez uporebe Calmag uređaja nakon 100 pranja

1 (6)
1 (7)

Slika perilice posuđa bez košara za posuđe

1 (8)

Slika ionskog omekšivača u sklopu perilice koji je skinut za vrijeme ispitivanja

IONSKA MASA

Skinuta ionska masa perilice posuđa

Metodologija mjerenja:

Prilikom ispitivanja pratilo se nekoliko parametara:
Uzorci vode snimani su u Plivi na Elektronskom mikroskopu JOEL.  Za komparaciju nosila se i voda koja nije prošla Calmag uređaj. Također se nosio i talog s grijača i bubnja perilice rublja.

jeol_jsm-5800_820383
Elektronski  mikroskop Jeol JSM - 5800
scanning microscope
1 (10)

Slijedeće slike su karakteristične po izrazitoj promjeni strukture vodenog kamenca po djelovanju.
Prva slika je slika hladne vode iz vodovoda ma kojoj dominira struktura agresivnog vodenog kamenca (oblik riže)

Slijedeća slika pokazuje potpunu promjenu strukture i nema traga postojanju vodenog kamenca. Utjecaj Calmag uređaja je očit.

1 (11)
1 (12)
Slijedeće slike opranih čaša, bez deterdženta ali s Calmag uređajem i bez njega
1 (13)
1 (14)
1 (15)
1 (16)

Taloženjem kamenca na grijaču perilice rublja, stvara se izolacioni sloj i grijač znatno duže radi da bi postigao zadanu temperaturu vode. Taj neprekidni rad grijača dovodi do njegovog pregaranja kako je vidljivo na slijedećim slikama.

 

ZAKLJUČAK ISPITIVANJA na perilicama/suđericama
U izvršenim uspitivanjima napravljeno je preko 2500 pranja na 6 perilica. Nedvojbeno je dokazano slijedeće:

Perilice  rublja:

Za  slučaj zaštite Calmagom perilice rublja,  prvenstveno je veća trajnost grijača perilice  kao i bolji rad perilice jer nema na grijaču izolacionog sloja kamenca.

Calmag uređajem voda ima karakteristiku kišnce i rastvorivost deterdženta je znatno bolja. To nam osigurava  manje trošenje deterdženta pri pranju.Također nema ni taloženja kamenca na bubnju  iako to ne utječe na funkciju perilica.

 

 

 

 

ISPITIVANJA NA SUSTAVU  GRIJANJA-HLAĐENJA-PTW U KAPTOL CENTRU U ZAGREBU

 

Tu se radilo o jednom kompleksnom sustavu koji je imao tri vodena kruga i to: za grijanje, hlađenje i potrošnu toplu vodu.

Sustav je prilikom izgradnje objekta imao instalirane  POLAR uređaje na svim dijelovima.

Zbog nedovoljnog djelovanja , odlučilo se zamijeniti sustav  i postaviti Calmag uređaje.

Mi smo  zamijenili POLAR s Calmag uređajima i postavljene Y ventile zamjenili s odvajačima nečistoća Caleffi.

Nakon instalacije, uzeli smo  uzorke vode s karakterističnih mjesta vodenog sustava . Te uzorke smo snimali  PLIVI na eletronskom mikroskopu.

Rezultati su bili veoma dobri, a testiranja su ponovljena nakon 6 mjeseci. Mjerenja su pokazala da je efikasnost Calmag uređaja veoma dobra.

Perilice posuđa:
Perilice posuđa danas imaju grijač koji nije u direktnom kontaktu s vodom tako da kamenac nema taj utjecaj na grijač kao kod perilica rublja. Međutim taloženje kamenca na sustavu za rasprskavanje vode može dovesti do smanjenog protoka vode i začepljenja sapnica. Time se smanjuje ispiranje posuđa u toku pranja i mogući je ostatak deterdžta na posuđu, kojeg unosimo u tijelo, prilikom uzimanja hrane.

U oba tipa perilica, tokom ispitivanja , testirali smo efekte magnetiziranja s magnetima na dovodu vode i s magnetima postavljenim u vodenom krugu unutar same perilice.
To postavljanje magneta unutar same perilice dalo je dobre rezultate djelovanja na vodu s manjim brojem magnetea i to će biti daljnji put istraživanja primjene magneta na perilicama.