Tvrdoća vode

PRIRODNA RJEŠENJA ZA KVALITETU PITKE VODE

Calmag uređaj u kombinaciji s kvalitetnim filterima, jedini od svih svjetskih  proizvođača sličnih uređaja, daje rezultat potvrđen analizom, kvalitetno smanjenje ukupne i kalcijeve tvrdoće. Za zadnje naše izvedbe na hotelima, imamo rezultat od cca 10 Nj stupnjeva za ukupnu tvrdoću i cca 7 Nj stupnjeva za kalcijevu tvrdoću.  To su granične veličine za meku vodu.

U tehnologiji pitkih voda, naše rješenje je revolucija u poboljšanju kvalitete pitke vode. Primjena našeg ekološkog rješenja, tek će u budućnosti naći široku primjenu .

Tvrdoća vode se izražava u miligramima kamenca na 1 litru vode (mg CaC03/lit.). U Hrvatskoj se tvrdoća vode izražava u ˘D (njemačkim stupnjevima). 1˘ D predstavlja 10 mg CaC03 u 1 litri vode. To znači da tvrda voda od 20˘ D ima 200 mg CaC03/lit. vode. U nastavku je dana klasifikacija vode prema njenoj tvrdoći.

Ima nekoliko načina izražavanja tvrdoće vode. U Hrvatskoj su uobičajeni Njemački stupnjevi .

Ako imate potrebu preračunati jedinice tvrdoće, koristite našu aplikaciju.

  Aplikacija je: https://www.cactus2000.de/uk/unit/masswas.php

Kad otvorite navedenu aplikaciju, ukucate veličinu tvrdoće, i odmah dobijete prikaz u svim drugim jedinicama.

ZZJZ A. Štampar, u svojim analizama daje isključivo u mg L CaCO3

Izračun za  obiteljsku kuću  za tvrdu vodu od 20 njemačkih stupnjeva:

Ako  je:   -mjesečna  potrošnja  cca 15m3  odnosno 15000 lit /mj.  onda je količina 

               - CCO3  15000x 20 x 10 =3.000.000 mg       a to je  3 kg/ mjesečno   mikro mulja za 15 m3 potrošene vode

Zbog toga savjetujemo  instaliranje filtera nakon Calmag uređaja, koji pretvara agresivni kamenac u mikro mulj.

 

Tvrdoća vode po gradovima i županijama

 • Zagreb
 • Krepina
 • Ludbreg
 • Virovitica
 • Požega
 • Osijek
 • Slavonski Brod
 • Karlovac
 • Pula
 • Zadar
 • Split
 • Čakovec
 • Koprivnica
 • Bjelovar
 • Sisak
 • Gospić
 • Šibenik
 • Dubrovnik
 • Rijeka

UTJECAJ MAGNETSKOG POLJA Calmag UREĐAJA NA STRUKTURU CaCO3

Djelovanje magnetske energije na vodu izaziva na njoj dvije osnovne promjene:

 • Razbija molekule kalcijevog karbonata koji prelazi iz agresivne forme u mikromulj

 • Razbija grozdove molekula koje se granaju vodikovim vezama, te je niža površinska napetost takve vode

kristalna resetka

Kristalna rešetka agresivnog CaCO3

Web

Osnovno stanje

Web

Pobuđeno stanje nakon prolaza kroz Calmag uređaj

Na sljedećim mikroskopskim snimkama dati su prikazi:

(Ove snimke rađene su na uzorcima vode Kaptol Centra Zagreb, na ćiji je cijeli sustav instaliran Calmag uređaj. Mikroskopske snimke uzoraka napravljene u labosima PLIVA Zagreb)

595
594

Netretirana voda (bez Calmag-a)

Na ove dvije slike vidi se struktura čistog agresivnog  kamenca (kalcita). Rubovi su glatki i lijepe se pri najmanjem kolebanju temperature vode.

93
S5695

Početak razbijanja kamenca s Calmag uređajem

Na ovim slikama je vidljiv početak promjene strukture agresivnog kamenca (riža, kalcit) u kockice (aragonit)-mikromulj

Na sljedećoj slici, struktura kamenca je potpuno izmijenjena

S5599 (2)

Slika mikromulja

Nakon instalacije Calmag uređaja, analizama vode na mikroskopi uočili smo odvaljeni kamenac sa cijevi-

Taj odvaljeni kamenac i mikromulj, moguće je s kvalitetnim filterima fizički odstraniti iz vode.

Na sljedeće dvije slike su prikazani odvaljeni komadi starog kamenca s cijevi:

S5614

Slika odvaljenog starog kamenca sa stijenke cijevi

S5613

Taj odvaljeni kamenac lebdi u vodi i završi u filteru ili se taloži kao mikromulj.

Karakteristike odvaljenog kamenca su da se ne lijepi ponovno, već lebdi u vodi i ako je postavljen filter, odstrani se.

Svako kolebanje temperature vode, u slučaju da nema Calmag uređaja, izaziva stvaranje vodenog kamenca. Najveće izlučivanje je oko 74˘C. Naša istraživanja idu u smjeru da se iza te ekstreme temperature (od 75˘C pa na više) može s Calmag uređajem nadzirati i kontrolirati proces izlučivanja vodenog kamenca.

Nadzor tvrdoće vode kvalitetnim filterima

Prolaskom vode kroz Calmag uređaj, kamenac se pretvara u mikro mulj. Naša dvogodišnja istraživanja  svjetskih proizvođača filtera, pokazala su da je kvalitetnim filterima, moguće odstraniti dio mikro mulja i time smanjiti veličine ukupne tvrdoće i kalcitne tvrdoće. Najbolje smo rezultate dobili s belgijskim filterima Cintropur.  Uzorke vode s dobrom filterskom tehnikom, analizirali smo u Zavodu za Javno Zdrastvo "Andrija Štampar" i rezultate je moguće dobiti na uvid.

Solidne rezultate smo imali  i s Atlas filterima kojima je cijena nešto veća.

Vrlo loše rezultate filtriranja imali smo s ostalim filterima, naročiti onima kineske proizvodnje, koji se deklariraju pod europskim robnim markama.

Filterska obrada vodovodne vode, drugačija je od filtriranja vode iz vlastitih bušotina.

REZULTATI TESTIRANJA VODE na jednoj stambenoj zgradi, prije i poslje instalacije Calmag KIT.

Analize su rađene u Zavodu za Javno Zdrastvo "Andija Štampar" u Zagrebu.

Sadržaj analiza: kemijska i analiza tvrdoće vode ( ukupna i kalcitna)

Rezultati nakon instalacije

Evidentno je smanjenje ukupne i kalcitne tvrdoće vode.

Magnetski ionizirana voda koja je prošla Calmag uređaj ( prof. Nigel Cheese)

Neka drugačija razmišljanja o kemijskim procesima u vodi i kamencu, koji su prošli kroz magnetsko polje Calmag uređaja.

Proces ionizacije vode ne predstavlja novost, međutim, ionizacija bez dovođenja vanjske energije predstavljala bi senzaciju. Voda H2O je pH neutralna, inertna tekućina koja osigurava život na cijelom planetu; bez vode sav živi svijet ne bi mogao postojati. Tekuća voda postoji na ovom planetu milijune godina, a tijekom vremena mnogi hranjivi minerali su apsorbirani u vodu. Međutim, nisu svi minerali ”dobri”, a glavni primjer bio bi kalcij karbonat Ca++CO3--, poznatiji kao kamenac. Kamenac uništava sve metalne površine s kojima dođe u kontakt, a otopina kalcij karbonata je vodeći uzrok bubrežnih kamenaca (kalcij oksalat).

Uklanjanje kalcij karbonata iz vode jedan je od najdomišljatijih procesa koje danas poznajemo. Uređaj koji je postao poznat kao ”Calmag” čini upravo to, ”uklanja kalcij karbonat iz vode”. U potrazi za najboljim mogućim procesom, tvrtka ”Calmag” koristi stručno znanje profesora fizike specijaliziranog za magnetologiju; ovaj profesor usavršio je tako SIP iveć provjereni proizvod dobre kvalitete u nešto posebno. Razvojem NOVE dimenzije u magnetskim poljima, proizveo je unaprijeđeno i vrlo snažno, ali bezopasno magnetsko polje, poznato kao li Synthetic Inertia Plane (sintet

SIP polje djeluje kao atomski nož na razini iona na spojevima kao što je kalcij karbonat te to snažno magnetsko polje ”razbija” ionske veze i spaja ih kao alternativni ska inercijska ravnina).

spoj. Ako se kalcij karbonat promatra kao tri atoma, kalcij, ugljik i kisik, od kojih svaki ima intrinzičnu ”ionsku vezu”, onda se, kada ta tri atoma oblikuju kalcij karbonat, sastoji od dvostruke PLUS metalne (kalcij) veze i dvostruke NEGATIVNE romb kristalne ugljikove grupe ili veze. SIP napada ove veze uz pomoć sintetičnog privlačnog polja, odnosno, kalcij ++ veza privučena je u SIP ---, a ugljik – privučen je u SIP +++; rezultat je raspadanje ugljikove grupe.

Kada se kalcij karbonat otopi u vodi, pH razina je “7” ili neutralna; međutim, kada se izloži SIP polju Calmaga, ravnoteža iona je pomaknuta, gdje se JEDAN od kalcijevih (+) iona odvaja prisiljavajući neravnotežu ugljika i raspadanje kristalne strukture, a rezultat toga je NOVI oblik ili novi spoj, odnosno COCaO i jedan SLOBODNI atom kisika.

 

Odvojeni ion kalcija (+) i slobodni atom kisika sada se kombiniraju s H2O kako bi se oblikovala dva podspoja, odnosno H30 i HO te O.

 

Uzimajući u obzir volumen kalcij karbonata u odnosu na volumen vode, dva nova spoja i slobodni atom kisika su već apsorbirani. Rezultat je pH promjena (na trenutak) u pH 8 (kiselo) i pH 6 (alkalno) prije vraćanja u pH 7, sa SOBODNIM IONIZIRANIM atomom KISIKA!

 

Uzimajući postojeći broj (mnoge milijarde) atoma, količina slobodnih IONIZIRANIH atoma kisika ovisit će o prethodnoj koncentraciji kalcij karbonata; odnosno, ako je koncentracija prije Calmag uređaja bila visoka, to će koncentracija ionizirane vode nakon Calmag uređaja biti viša.

 

A uzimajući u obzir da je planina Velebit vrlo veliki blok kalcij karbonata koji se ispire svježom izvorskom vodom, ugradnja Calmag uređaja na ovaj izvor vode osigurat će gotovo bezgraničnu opskrbu vrlo oksigenirane ionizirane vode [bez ikakvog dovođenja vanjske energije].

Dalmacija, Velebit, Gorski Kotar i okolno područje predstavljaju terapeutski rudnik zlata.