Tvrdoća vode

PRIRODNA RJEŠENJA ZA KVALITETU PITKE VODE

Tvrdoća vode se izražava u miligramima kamenca na 1 litru vode (mg CaC03/lit.). U Hrvatskoj se tvrdoća vode izražava u ˘D (njemačkim stupnjevima). 1˘ D predstavlja 10 mg CaC03 u 1 litri vode. To znači da tvrda voda od 20˘ D ima 200 mg CaC03/lit. vode.

Tvrdoća vode po gradovima i županijama

 • Zagreb
 • Krepina
 • Ludbreg
 • Virovitica
 • Požega
 • Osijek
 • Slavonski Brod
 • Karlovac
 • Pula
 • Zadar
 • Split
 • Čakovec
 • Koprivnica
 • Bjelovar
 • Sisak
 • Gospić
 • Šibenik
 • Dubrovnik
 • Rijeka

Djelovanje magnetske energije na vodu izaziva na njoj dvije osnovne promjene:

 • Razbija molekule kalcijvog karbonata
 • Razbija grozdove molekula koje se granaju vodikovim vezama
kristalna resetka

Kristalna rešetka

Web

Osnovno stanje

Web

Pobuđeno stanje

Na sljedećim mikroskopskim snimkama dati su prikazi:

595
594

Netretirana voda (Bez Calmag-a)

Na ove dvije slike vidi se struktura čistog kamenca (kalcita). Rubovi su glatki i lijepe se pri najmanjem kolebanju temperature vode.

93
S5695

Početak razbijanja kamenca s Calmag uređajem

Na ovim slikama je vidljiv početak promjene strukture kamenca (riža, kalcit) u kockice (aragonit)

Na sljedećoj slici, struktura kamenca je potpuno izmijenjena

S5599 (2)

Slika mikromulja

Na sljedeće dvije slike su prikazani odvaljeni komadi starog kamenca s cijevi:

S5614

Slika odvaljenog starog kamenca sa stijenke cijevi

S5613

Taj odvaljeni kamenac lebdi u vodi i završi u filteru ili se taloži kao mikromulj.

Karakteristike odvaljenog kamenca su da se ne lijepi ponovno, već lebdi u vodi i ako je postavljen filter, odstrani se.

Svako kolebanje temperature vode, u slučaju da nema Calmag uređaja, izaziva stvaranje vodenog kamenca. Najveće izlučivanje je oko 74˘C. Naša istraživanja idu u smjeru da se iza te ekstreme temperature (od 75˘C pa na više) može s Calmag uređajem nadzirati i kontrolirati proces izlučivanja vodenog kamenca.

×