O nama

PRIRODNA RJEŠENJA ZA KVALITETU PITKE VODE

O razvoju materijala uređaja i magneta
Primjenom tehnologije magnetizma na kvalitet vode pratimo od 1990. godine. Kako se mijenjala tehnologija materijala vodovodnih instalacija i instalacija grijanja, mijenjali su se i materijali izrade samih uređaja.

Također se vremenom mijenjao i brend uređaja za kamenac. Početan naziv uređaja je bio ST MAG koji je bio isključivo od mesinga (niklovan) i inoxa (veće dimenzije). Prelaskom na primjenu plastičnih materijala, komercijalni naziv uređaja je bio HydroMag. Primjenom tehnologije brizganih plastičnih materijala (od 2007.) usvojio se brend Calmag pod kojim se danas nudi cijela paleta specijaliziranih proizvoda.

Danas imamo u ponudi sve materijale izrade Calmag uređaja od kojih se rade vodovodne instalacije (osim željeznih cijevi koje reagiraju s magnetskim poljem). Najviše je u upotrebi Calmag od PPR-a  i Calmag od inoxa

Calmag-logo
calmag 3/4 za perilice

Materijali magneta
U samim počecima primjene magneta, pretežno su se koristili feritni magneti za uređaje manjih dimenzija (za perilice). Nakon toga su došle legure AlNiCo koje su imale bolje karakteristike. Za veće protoke korišteni su SmCo5 materijali koji su imali  solidnu snagu i remanenciju. Materijali koje danas upotrebljavamo, imaju odlična svojstva remanencije, tako da u 20 godina, gube svega 5% snage. Danas prevladavaju legure BrN, istraživanja tzv. Neodijum magneti, koji su iz legura Bora, Neodijuma i Cobalta. Radi se i o novim legurama magneta, ali i o novim, poboljšanim metodama magnetiziranja nakon proizvodnje magneta.

Zablude o magnetskim uređajima
U svijetu postoji veliki proizvođača ovih uređaja. Nakon dugogodišnjeg praćenja efekata magnetizma na vodu, postoje osnovna paravila koja se moraju poštivati:

- Osnovno je da jednom montiran uređaj treba održavati redovno,

-da sve vode nisu iste i ne reagiraju isto na magnetizam,

- neodržavani  uređaji vremenom imaju oslabljeno djelovanje ma kamenac,

- efikasnost je u vezi s količinom protoka vode i snage instaliranih magneta,

-s malo instaliranih magneta, nije moguće eliminirati kamenac,

- mi preporučamo obaveznu ugradnju finog filtera nakon Calmag uređaja
Naša zapažanja su da magnetizam pretvara CaCO3 mikro mulj i da ga je
poželjno večim dijelom odstraniti iz vode.

calmag - saht
b2

Strujanja u cjevovodu također potiču stvaranje kamenca, pa je moguće da na istom izvoru neke zgrade i kuće imaju umanjene efekte djelovanja magnetizma na kamenac.

Za otvorene vodene sustave ( kuće, zgrade) bolja je primjena filterske tehnike, a za zatvorene sustave (recilkulacije) mogu se upotrijebiti i odvajači nečistoća. Filterski ulošći ne smiju biti grubi, maksimalno za granulaciju od 10 mikrona, jer je to uvjet da se usitnjeni kamenac (aragonit) uopće može izvući iz vode. Filtere i odvajače nečistoća treba redovno čistiti. Nema čistoće vode bez redovnog čišćenja i održavanja. Kamenac drugačije reagira na magnetizam, ovisno o njegovoj samoj strukturi. Određene vrste kamenca drugačije reagiraju na magnetizam, neke jače usitni, a  neki se ipak slabije lome. To ovisi preko kojih stijena voda prolazi u svom toku. Za naša vapnenačka područja, magnetizam dobro razbija kristalnu rešetku kalcijevog karbonata.

Kratki video o djelovanju Calmaga

Kako pravilno dimenzionirati uređaje za magnetiziranje vode ?
Prve komercijalne upotrebe magneta za problem kamenca značajnije su počele u prošlom stoljeću oko 1960. godine i to u Americi. Nakon toga se počela istraživati primjena magnetskih polja dobivenih električnom energijom. Saznanja o djelovanju magnetizma na vodu su se također istraživala i razvijala. Mi smo imali vrlo opsežna istraživanja (2 godine) na modelima Calmag uređaja za perilice i suđerice. Naša saznanja su sljedeća:

Voda je dobar medij za prijenos svih vrsta energije (toplinske,
zvučne (mehaničke), nuklearne, električne.

Na sličnim se principima prenosi i magnetska energija na vodu. Vrlo je važno imati tako složene magnete, da geometrija magnetskog polja osigurava efikasnu emisiju magnetske energije na vodu. Način prenošenja magnetske energije na vodu je konvekcijom i kondukcijom. Zbog toga, kod dimenzioniranja uređaja, nije dovoljna dimenzija cijevi, već i koliki je sadržaj vode u sustavu kojeg želimo zaštititi. Pored toga, važna je i temperatura vode. Ako temperatura oscilira, treba stavljati veće i jače magnete. Ako zaštićujemo sustave i uređaje koji su u recirkulaciji, dimenzioniranje je drugačije. Gdje kod je to moguće, Calmag uređaji trebaju biti u stalnom kontaktu s vodom jer je tako voda pod tzv. magnetskim naponom i imamo djelovanje . Ako je taj magnetski napon prekinut s ventilima, djelovanje magnetizma slabi i efekti se gube.

TRAŽIMO  DISTRIBUTERE !