Primjena

PRIRODNA RJEŠENJA ZA KVALITETU PITKE VODE

Voda, zrak i zemlja su okruženje s kojima čovjek dijeli svoj život. Zrak i voda su mediji koje čovjek unosi u svoj organizam. Djelovanje ta dva medija direktno utječe na naše zdravlje. Za zrak i poboljšanje njegove kvalitete koristimo klima uređaje ali i ostale sustave grijanja i hlađenja. Iako je rijedak medij, zrak je također onečišćen. Zato periodično čistimo filtere na klima uređajima.

Voda, kao i zrak, se iz nekoliko razloga zagađuje.Naša kultura korištena vode vrlo sporo prihvaća njeno redovito čišćenje i održavanje uređaja koji su u sustavu. Odabrane i instalirane uređaje iz naše ponude, obavezno je periodično čistiti i održavati, jer samo tako možemo održati kvalitet vode. Kvalitetu vode ne može se prepustiti slučaju. Za očekivati je da se uvede usluga redovnog čišćenja svih uređaja za kvalitetu vode (filtera, Calmaga, UV uređaja i ostalog) jer se nadzor nad kvalitetom vode ne može zanemariti.

U primjeni uređaja za kvalitetu vode , u razvijenom svijetu, već na regionalnim i lokalnim vodovima, postavljaju se veliki uređaji za kamenac i odvajaći nečistoća. Time se znatno podiže kvalitet vode i olakšava održavanje sustava. U našim uvjetima ima dobrih primjera (vodocrpilište Dubrovnika) gdje se na postrojenjim crpilišta vode, osim doziranja s klorom ili nekom drugom tehnologijom, ugrađuju i drugi uređaji za podizanje kvalitete vode. Naš mali doprinos u popularizaciji kvalitete vode su uređji iz ove ponude, za individualnu primjenu, bazirani na prirodnim metodama i energijama, koji vodu čine boljom, sadržajnijom i zdravom.