Zgrade

PRIRODNA RJEŠENJA ZA KVALITETU PITKE VODE

zgrade

  Instalacija Calmag uređaja i filtera na dovode vode ( hladna, topla) najracionalniji je način podizanja kvalite te pitke potrošne vode. Naši izračuni prosječnih troškova po stanu kreću se cca 200 kn. Što je više stanova, troškovi instalacije Calmaga i filtera su niži.

Nakon istaliranja Calmag uređaja i filtera dobije se veća kvaliteta vode. S tom instalacijom se kroz filter izvlače nečistoće i mikro mulj iz vode.
Da bi taj proces bio stalno efikasan, potrebno je redovno održavanje i servis. S tim servisom, odstranjuje se nakupljena nečistoća iz vode.U Zagrebu  imamo  osigurane  ekipe  za  montažu  i servis

         Pozovite  našeg  ovlaštenog servisera  (092 378 69 75)  da  napravi  snimak  stanja vodovodne  instalacije zgrade, radi  izrade  precizne  ponude.

Ubacite  Calmag  uređaj i filter  u Poslovni  plan  zgrade  za  2020. godinu. Poslovni  plan je   najjednostavniji  put prema  kvalitetnijoj  vodi zgrade.

VAŽNA OBAVIJEST: Pozivaju se svi dosadašnji kupci Calmag uređaja da se jave za obavljanje preporučenog servisa na mob: 092 378 69 75

KAKO IDE DOGOVARANJE POSLA UGRADNJE Calmag uređaja?

Po pozivu ovlaštenog servisera, izlazi se na teren, te snima stanje na dovodu hladne vode i sustav grijanja potrošne tople vode.

Uz to se defektira stanje ventila, pa ako su u lošem stanju, preporuča se izmjena.

U roku  jednog dana predstavnik dobiva cjelovitu ponudu za poslove.

Kad se obavi usaglašavanje sa suvlasnicima, kreće se u posao.

Najprije se uzme uzorak vode i daje se na analizu u Zavod za Javno Zdrastvo . Kontroliramo slijedeće parametre vode:

sadržaj kamenca, mutnoća i sadržaj željeza, pH.

Po završetku montaže Calmag uređaja i filtera, ponovno se uzme uzorak i napravi analiza istih parametara.

Uz to se napravi primopredajni zapisnik za obavljene poslove , te se potpiše Ugovor o održavanju instaliranog sustava.

Prvo čišćenje je gratis.

     -Zadnja  instalacija  Calmag + filter na dovodu hladne vode ( 2 1/2")                                   zgrada Prečko - Zagreb

          

Dovod hladne vode zgrada u Horvačanskoj                                Podstanica u Horvaćanskoj

         

Kod zgrada upotrebljavamo Calmag uređaje većih dimenzija i to od 6/4“ do 3“. Za zgrade rješavamo probleme kamenca u potrošnoj toploj vodi, dok se za grijanje prostora (koji je zatvoren krug) voda ne obrađuje. Izvedbi ima na nekoliko načina:

  1. Opskrba visokih zgrada sa vodom s pumpnom stanicom (neboderi, veliki broj stanova) Grijanje potrošne tople vode individualno s električnim bojlerima u svakom stanu
  2. Opskrba visokih zgrada sa vodom bez pumpne stanice, a grijanje potrošne vode i grijanja prostora s kondenzacijskim (plinskim bojlerima )
  3. Opskrba visokih zgrada sa potrošnom toplom vodom iz sustava gradske toplane
  4. Opskrba visokih zgrada sa  potrošnom toplom vodom iz vlastite kotlovnice i sustavom centralnog grijanja prostora
  5. Opskrba visokih zgrada/Poslovni objekti (trgovački centri, hoteli) koji imaju kombinirani sustav grijanja i hlađenja i potrošne tople vode. U daljnjem opisu, analizirati će se sve varijante zaštite od vodenog kamenca
za zgrade grupna

Opskrba visokih zgrada s pumpnom stanicom

U pravilu gdje nije dovoljan tlak vodovodne mreže, (neboderi) instaliraju se pumpna postrojenja kojima je osiguran dovoljan tlak na najvišim katovima.

Calmag uređaj i filter instaliraju se na priključnom cjevovodu prema zgradi.
Pumpno postrojenje ima na sebi tlačno regulacioni ventil kojime se odredi tlak vode u stanovima
Nužno je za ovako velike protoke vode redovno održavanje sustava Calmag-filter jer se zbog onečišdenja cjevovoda nakuplja u filteru znatna količina blata, koja bi išla u sustav da nema filterske zaštite.

shema1

Shema ugradnje Calmag uređaja

Arrow 7 (2)

Prikaz montaže Calmag uređaja u sklopu pumpnog postrojenja jednog nebodera (100 stanova).

Opskrba vodom bez pumpne stanice za grijanje potrošne vode i vode za grijanje prostora s plinskim kondenzacijskim bojlerima

U ovom slučaju Calmag i filter instaliraju se na glavni dovod u šahtu. Uz ovaj slučaj ide video iz šahta i slike samostojećeg bojlera za potrošnu vodu. Tu su prikazane i sheme spajanja kondenzacijskog bojlera po svakom katu doma. Kondezacijski bojleri imaju pripremu potrošne vode i grijanje vode za radijatore.

Ovo je je slučaj grijanja zgrade i potrošne tople vode s plinskim kondenzacijskim bojlerima na svakoj etaži.
Bojler ima dva sustava grijanja:

  • Grijanje vode za radijatore
  • Grijanje potrošne tople vode ( u sustavu je spremnik potrošne tople vode za svaku etažu).

Taj sustav grijanja potrošne tople vode s spremnikom ( recirkulacija) zaštićujemo na svakoj etaži dodatno s manjim Calmag uređajem ( ½“ i ¾“)

Asset 3

Shema montaže

cmg33

Slika montaže Calmaga u šahtu

šaht

Znači ovakav tip opskrbe vodom i grijanja zaštićujemo većim Calmag uređajem u glavnom šahtu zgrade i dodatno,  po svakoj etaži s manjim Calmag uređajem. Ovakvom zaštitom po etažama, osigurali smo plinske bojlere od zaštopavanja s vodenim kamencem. Naime, takvi plinski bojleri imaju osjetljive pločaste izmjenjivače, koji se bez zaštite od kamenca vrlo brzo zaštopaju i pregore. Kao i kod svih sustava, obavezno je periodično čišćenje filtera i Callmag uređaja.

Opskrba potrošnom vodom iz gradske toplane

podstanica i toplana

Ovi sustavi su razvijeni u hrvatskim vedim gradovima: Zagreb, Varaždin, Sisak , Osijek, a također i regionalno. Gradska toplana osigurava toplinu za grijanje stanova preko radijatorskih sistema grijanja, a također i potrošnu toplu vodu. Potrošna topla voda distribuira se preko sustava podstanica. Do podstanica ide primarni krug vode s kojom se u izmjenjivaču voda grije i distribuira po zgradama određenog kvarta. Problematično mjesto za stvaranje kamenca je izmjenjivač topline gdje se voda grije za zgrade ali i cijeli sustav razvoda te vode po zgradama.
Calmag se obavezno montira u recirkulacijski krug potrošne tople vede s odvajačem nečistoda ili filterom

Na mjestu izmjene/prijenosa topline (na protustrujnom cijevnom izmjenjivaču topline) javlja se kamenac koji uništava izmjenjivač.

Hvatanjem kamenca na stjenke, on djeluje kao izolator te je iskorištenje izmjenjivača nisko. Zato je nužno da se na ulaznu cijev stavi uređaje za magnetiziranje/odmuljivanje. Drugo mjesto na kojem treba postavljati
iste uređaje je dovod tople vode prema zgradama koje troše toplu vodu.

izmjenjivac

Izmjenjivač podstanice u kojemu se grije topla voda za stanove u zgradama

image003

Ovi sustavi su razvijeni u hrvatskim većim gradovima: Zagreb, Varaždin, Sisak , Osijek, a također i regionalno. Rasprostranjenost ovog sustava daje veliki potencijal Calmag uređajima za zaštitu od vodenog kamenca. Gradska toplana osigurava toplinu za grijanje stanova preko radijatorskih sistema grijanja, a također i potrošnu toplu vodu. Potrošna topla voda distribuira se preko sustava podstanica. Do podstanica ide primarni krug vode s kojom se u izmjenjivaču voda (prikazan na slici) grije i distribuira po zgradama određenog mjesta potrošnje (stana). Održavanje izmjenjivača i njegovo čišćenje ako nema zaštitu Calmag uređajem predstavlja znatan trošak, a također i gubitak topline/energije, zbog izolacionog svojstva kamenca.

Opskrba potrošnom toplom vodom iz vlastite kotlovnice i sustavom centralnog grijanja prostora

Jedan dio zgrada i većih objekata ima vlastitu centralnu kotlovnicu u kojoj se:

  • Grije voda za sustav centralnog grijanja ( radijatori, podno, fan coil )
  • Grijanje potrošne tople vode u velikim spremnicima od cca 4000 lit

 

Sustav vode za centralno grijanje je zatvoren sustav i najčešće se obrađuje ionskim omekšivačima. Sustav potrošne tople vode se koristi za toplu vodu po stanovima i ta voda, ne smije imati kemijsku zaštitu od kamenca. U taj recikulacijski krug stavljamo Calmag uređaj koji štiti od kamenca sve uređaje po stanovima koji troše toplu vodu, ali je i zaštita u glavnom spremniku potrošne tople vode u kotlovnici.

Naime, kamenac u njemu napada i nagriza stijenke spremnika i u pravilu ih izgrize (korozijom) i probije. Uz Calmag uređaj potrebno je staviti ili filter, ili odvajač nečistoća, koje treba redovno čistiti. Kako se kod takvih objekata radi o velikim sustavima, u pravilu stavljamo Calmag na glavni dovod vode u zgradu. Sve izvedbe u montaži Calmaga i filtera trebaju se izvesti u By-pass izvedbi. Time smo osigurali jednostavno održavanje bez zaustavljanja rada postrojenja, ali i bez potrebe za pražnjenjem sustava od vode.

Prikaz jedne starije kotlovnice (20 godina) domaće proizvodnje s pogonom na mazut

WP_20180427_10_50_17_Pro (1)
Ionski omekšivač kotlovnice za grijanje
WP_20180427_10_50_09_Pro
Slika spremnika potrošne tople vode
WP_20180413_13_49_28_Pro
Kotao

Prikaz jedne moderne kotlovnice švicarskog proizvođača sa pogonom na plin

WP_20170920_08_53_25_Pro
Slika ionskog omekšivača kotlovske vode
WP_20170920_08_52_44_Pro

Spremnik  potrošne  tople  vode s  ekspanzionom  posudom

WP_20170920_08_53_10_Pro
Spremnici (2 kom) potrošne  tople vode  s  upravljanjem  kotlovnice
×