Hvatači nečistoća

ODMULJIVANJE

Odmuljivanjem se fizički iz vode odstranjuje: mikromulj, mulj, pijesak i nečistoće. Za taj postupak imamo odmuljivače u veličinama od 3/4" do 4".

Koja je razlika između postupka filtriranja i odmuljivanja?

Čestice mulja u odmuljivaču udaraju u specijalnu rešetku i padaju na dno odmuljivača. Time ne zagađuju kontinuirani protork vode kroz odmuljivač, za razliku od filtera. Filterski umetak se napuni nečistoćama i bakterijama i sva nova voda kontinuirano prolazi kroz tako zagađeni filterski umetak.

ODVAJAČ NEČISTOĆE

FUNKICJA:

U sustavima grijanja i hlađenja, cirkuliranje vode koja sadrži nečistoće može rezultirati ubrzanim trošenjem i oštećenjem elemenata kao što su pumpe i kontrolni ventili.

Nečistoće mogu uzrokovati i blokiranje u izmjenivačima topline, cijevima i elementima za grijanje što rezultira smanjenjem učinkovitosti sustava grijanja.

Odvajač nečistoće sakuplja nečistoću koja je uglavnom sačinjena od čestica pijeska i hrđe te ju sprema u veliku komoru. Komoru je moguće očistiti čak i dok sustav radi.

Uređaj je sposoban efikasno odvojiti i najsitnije čestice uz izrazito male glavne gubitke.

fil12

Konstrukcioni detalji

Mali gubici protoka i održavanje konstantnih radnih karakteristika

Postupak odvajanja koji provodi odvajač nečistoće je temeljen na korištenju unutarnjeg elementa sastavljenog od kompleta mreža postavljenih zrakasto umjesto običnog filtera.
Mreža sama po sebi pruža mali otpor mediju kroz koji protiče kroz nju dok odvaja nečistoću.
Postupak se odvija tijekom kontakta čestica nečistoće sa zrakastim mrežama i njihovim slijeganjem, a ne filtriranjem kojim bi filter s vremenom postao zagušen talogom koji odvaja.

Visok kapacitet odvajanja nečistoća i mali gubici protoka koji ostaju nepromijenjeni tijekom vremena, velike su prednosti u njegovom radu.

Učinkovitost odvajanja

Kapacitet odvajanja nečistoća u srednje cirkulirajućem sustavu u osnovi ovisi o tri parametra:

  • Povećava se kako raste veličina i masa čestica.
    Veće i teže čestice padaju prije manjih i lakših.
  • Povećava se sa porastom brzine protoka. Ukoliko brzina protoka opada, u odvajaču se stvara mirna zona koja omogućava lakše odvajanje nečistoća.
  • Povećava se sa povećanjem broja recirkulacija.
    Medij u sustavu prolazeći kroz odvajač nečistoće nekoliko puta tijekom rada je podvrgnut progresivnom postupku odvajanja, sve dok nečistoće nisu u potpunosti otklonjene.

Princip rada

Princip rada odvajača nečistoće temelji se na kombinaciji djelovanja nekoliko fizičkih fenomena.
Unutarnji element (1) je sastavljen od kompleta mreža postavljenih zrakasto. Prilikom udaranja stranih tijela u njihovu površinu dolazi do njihovog odvajanja.
Nečistoće padaju na dno (2) i tu se sakupljaju.

Uz to, velik unutarnji volumen odmuljivača ne usporava brzinu protoka medija, što uz pomoć gravitacije pomaže odvajanju čestica nečistoće.
Sakupljene nečistoće se ispuštaju čak i dok je sustav u pogonu otvaranjem ispusne slavine (3) sa za to predviđenim ključem (4).

Ispuštanje dok sustav radi
Odvajač nečistoće na komori za odvajanje ima montiran kuglasti ispusni ventil. Koristeći za to predviđeni ključ, moguće je iz komore ispustiti nečistoću čak i kada je sustav u pogonu.
fil13
fil14
Spoj na vrhu
Spoj na vrhu odvajača nečistoće moguće je koristiti za postavljanje automatskog odzračnog ventila.
Održavanje
Za održavanje jednostavno uzmite 26 mm ključ (1) kako biste odvrnuli komoru u kojoj se sakuplja nečistoća, a u kojoj je unutarnji element pstavljen tako da može biti izvađen radi čišćenja.
fil15
saht-odmuljivaci
OSNOVNA INSTALACIJA ZA ZDRAVU PITKU VODU

CJENIK

 DimenzijaTipCijena
1/2"Odzračivač164,00 kn
1/2"Ventil za dopunu366,00 kn
1/2"Redukcioni ventil219, 60 kn
3/4"Redukcioni ventil202,52 kn
1"Redukcioni ventil756,40 kn
3/4"Odvajač nečistoće768,60 kn
1"Odvajač nečistoće819,84 kn
5/4"Odvajač nečistoće915,00 kn
6/4"Odvajač nečistoće1.037,00 kn
2"Odvajač nečistoće5.050,00 kn
2 1/2"Odvajač nečistoće5.600,00 kn
3"Odvajač nečistoće8.100,00 kn
1"Hydrobox

-Filterska jedinica
-Sterilizator
-Razbijač kamenca
24.522,00 kn