Zanimljivosti o vodi i magnetima

O djelovanje magneta na vodu do sada je napravljeno  puno stručnih, znanstvenih  i praktičnih  istraživanja,

Nedostatak u većini istraživačkih radova je da se vrlo  malo govori o magnetu kao izvoru prirodne magnetske energije, ali i samom fizikalnom karakteru emisije magnetske energije. Naša praktična praćenja su dokazala da je voda nakon našeg  Calmag  uređaja, magnetična  ( namagnetizirana). Ako takva voda dolazi u kontakt s kamencem izvan sustava , također ga rastvara  kao kiselina. O tom svojstvu vode , trebalo bi napraviti daljnja ispitivanja , jer se otvaraju nove mogućnosti. To bi se   svojstvo moglo koristiti za      ( kratkoročno)  ispiranje vodenih sustava, ali pod djelovanjem znatno jačih magneta od  standardnih koje ugrađujemo u Calmag uređaje. To bi bio jedini ne kemijski postupak ispiranja vodenih  sustava. O  načinu širenja elektromagnetskog vala govori donji prikaz elektro (crvena sinusoida) i magnetski (plava sinusoida) val. Ta dva vala se šire uvijek po 90 stupnjeva.

Ako je više iona ( slobodnih elektrona) u vodi , efikasnije je širenje magnetizma. U tom slučaju dolazimo o pojma magneo provodljivosti.

Voda sa ionima  ima karakteristike  elektrolita , pa za tu osobnost vode, vezano za magnetizam, dolazimo o novog pojma magnetolita.

Svojstva magnetizma  i elektriciteta vrlo su slična za vodu, ali nisu uvijek ista. Taj dio djelovanja magneta na vodu, specifičnosti i razlike, dio su naših daljnjih istraživanja.

Svojstvo nestlačivosti  magnetskog  polja ( to svojstvo ima i voda)  je. vrlo  interesantno za istraživanja. Naime,  poznato  je  da se na tom svojstvu kod vode, rade tzv. hidraulična pojačala, bez kojih je danas prenošenje velikih sila s malim silama  upravljanja, nezamislivo.

Moguće je da istraživanjima svojstva nestlaćivosti magnetskog polje, dođemo do zanimljivih rješenja tzv. magnetskih  pojačala.

Da rezimiram, naša istraživanja i praćenja efekata djelovanja magneta na vodu dala su nam nove pojmove pojava:

 • magneto provodljivost,
 • magnetolitna svojstva vode,
 • nestlačivosti magnetskog polja u vodi
 • principe efikasnosti slaganja geometrije magneta
 • Osnovne zakonitosti efikasnosti slaganja permanentnih magneta
  • U svijetu postoji niz proizvođača sličnih uređaja za razbijanje kamenca, korištenjem permanentnih magneta. Kako je magnetska energija, prirodna energija , način na koji mi formiramo magnetskom polje, unutar Calmag uređaja, poštuje Fibonaccijev niz. Poznato je da je taj talijanski fizičar matematički definirao razne pojave i zakonitosti u prirodi. Jedna od prirodnih pojava je i emisija magnetske energije iz permanentnog magneta . Ako nisu zadovoljeni principi Fibonaccijevog niza, bez obzira na broj magneta i jačinu magneta- nema emisije
  • Drugo zanimljivo razmišljanje u analizi djelovanja magnetske energije je ta da je Ca ( kalcij ) metal u molekuli CaCO3 ( najčešće je površno razmišljanje da je Ca mineral). Prolaskom vode kroz magnetsko polje Calmag uređaja, kalcij se namagnetizira i zadrži tzv. remanentni magnetizam. Naravno da u tako pobuđenom (namagnetiziranom) stanju, ne može ostati u baznoj kristalnoj rešetki, već se raspada. Tim raspadom, mijenja mu se kristalna forma i od agresivnog kamenca, postaje inertni mikro mulj.
  • Materijali uređaja za razbijanje kamenca Nije sve jedno od kojih se materijala rade uređaji koji koriste permanentne magnete. Na žalost, diktat niskih cijena prodaje nameće upotrebu jeftinijih materijala ( PPR, Lijevano željezo i drugi). Poznato je da aluminij i bakar ( i njihove legure) imaju interakciju s permanentnim magnetima . Ta interakcija se očituje u tome da magnet kod propadanja kroz Al ili Cu cijev , djelomično levitira. Taj efekat ukazuje na to da ti materijali reflektiraju magnetsko polje pa je ono kompaktnije , a time i efikasnost djelovanja , veća. Naša nova serija koristiti će upravo legure bakra.