Calmag 3/4″ – Razbijač kamenca

Calmag ¾“ ovaj uređaj se pravilu koristi za obiteljske kuće do 2 etaže veličine.
Primjena mu je za veće bojlere kao i spremnike potrošne tople vode. Može se koristiti za sve uređaje u kafićima i restoranima. Primjena mu je kod etažnih grijanja za zaštitu u krugu potrošne tople vode. Kod instaliranja za kuće, obavezno se montira s filterom. Obavezno je barem jednom godišnje čišćenje i ispiranje

912,50 kn